Kerro mielipiteesi elokuvien ikärajoista niistä päättäville

04.11.2009 14:58 | Muropaketin toimitus

Yleisöllä on nyt mahdollisuus antaa elokuvatarkastamolle palautetta sen tekemistä elokuvien ikärajapäätöksistä. Palaute annetaan kertomalla onko elokuvatarkastamon asettama ikäraja äänestäjän mielestä liian matala, sopiva vai liian korkea.

Yleisöäänestyksen tuloksella ei sinänsä ole vaikutusta elokuvatarkastamon tekemiin ikärajapäätöksiin, jotka perustuvat laissa säädettyihin haitallisuusperusteisiin, mutta on erittäin hyödyllistä saada tietoa suuren yleisön mielipiteistä.

Monien katsojien mielestä huonojen tapojen esittämisen pitäisi vaikuttaa elokuvan ikärajaa korottavasti, mutta tällaiset syyt eivät voi olla perusteena ikärajalle, jolla rajoitetaan lasten sananvapautta. Lapsillahan on perustuslain turvaama oikeus sanavapauteen, ellei rajoittamiselle ole lakiin perustuvaa lastensuojelullista syytä. ”Vaikka esimerkiksi kiroilua on syytä pitää sopimattomana, eivät tutkimukset kuitenkaan ole osoittaneet elokuvissa esiintyvän kiroilun aiheuttavan haittaa lasten kehitykselle,” kertoo Valtion elokuvatarkastamon johtaja Matti Paloheimo.

Johtaja Paloheimo myös toivoo, että äänestäjä ennen mielipiteenilmaisuaan tutustuu ikärajan yhteydessä näkyvään elokuvatarkastamon perusteluun. Perusteluja ikärajapäätöksiin tosin on kirjattu vasta vuodesta 2001, joten sitä vanhemmista ikärajapäätöksistä ei perusteluja ole. Ruotsinkielinen perusteluteksti saadaan ikärajatietokantaan muutaman päivän viiveellä.

”Äänestyspalvelun taka-ajatuksena on tietysti myös se, että elokuvatarkastamo ja sen työ tulisi yleisölle tutummaksi ja se, että elokuvien katsojat tulisivat laajemmin pohtineeksi elokuvia haitallisuusnäkökulmasta ”, Paloheimo toivoo.

Elokuvatarkastamon palautekanavan (http://www.vet.fi/palaute.php) kautta voi edelleen antaa kirjallista palautetta ikärajoista tai muusta elokuvatarkastamon toimialaan kuuluvasta asiasta. Vuosittain elokuvatarkastamo vastaa useisiin satoihin palautekanavan kautta tulleisiin kansalaisten tiedusteluihin tai kritiikkiin yksittäisten elokuvien ikärajoista.

Toistaiseksi äänestää voi vain elokuvien ikärajoista, konsoli- ja tietokonepelien ikärajajoista voi antaa palautetta elokuvatarkastamolle vain palautekanavan kautta. Peleihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää molemmilla kotimaisilla kielillä myös suoraan PEGI -hallintoon (http://www.pegi.info/fi/index/id/543). PEGI- vastaa yleiseurooppalaisesta ikärajaluokittelusta, jota myös Suomessa levitettävissä peleissä pääosin käytetään.

Elokuvien ikärajatietokanta ja äänestys on Valtion elokuvatarkastamon verkkosivulla.

Muropaketin uusimmat