UUSIMMAT

E-ID tulossa

05.04.2005 00:00 |

Lukuiset ruotsalaiset pankit ja operaattorit ovat sopineet yleisestä standardista matkapuhelimen välityksellä tapahtuvaan elektroniseen tunnistamiseen. E-ID-standardiksi nimettyä tunnistusta voidaan käyttää pankkiasioiden lisäksi monissa muissakin henkilökohtaista tunnistusta vaativissa asioissa, kuten vaaleissa. Ensimmäiset testit uudella standardilla aloitetaan ruotsissa tämän vuoden toisella puoliskolla.