Pelialan koulutusta Pohjois-Karjalan tapaan

19.06.2012 15:00 | Juho Anttila

Pelialan huima kasvu ja lisääntynyt näkyvyys poikivat uutta toimintaa ja koulutustarjontaa ympäri Suomea. Yhä useammat alaan valmistavat koulutusohjelmat luovat resursseja tulevaisuuden pelihaasteisiin. Nykyisen kehityksen perustoja on valettu kuitenkin jo monien vuosien ajan.

Tiesittekö esimerkiksi, että Suomen ensimmäinen täysimittainen pelialan koulutusohjelma perustettiin Outokumpuun jo vuonna 2005? Pohjoiskarjalalaisella pelialan asiantuntemuksella on vahvemmat perinteet kuin moni arvaakaan.

 

Oletko jo lukenut? Jos et, lue tämä ensin: Pohjois-Karjalassa haudotaan uusia pelialan menestystarinoita

Kun nykyään pelialan yrityshautomoa vetävä Veikko Miettinen ryhtyi puuhaamaan alan koulutusta Pohjois-Karjalan ammattiopistoon Outokumpuun, jouduttiin mallia hakemaan ulkomailta. Kotimaasta kun ei löytynyt vielä esimerkkejä vastaavasta toiminnasta, mutta rajojen ulkopuolella alan koulutusta oli jo tarjolla.

Ulkomaisten esikuvien lisäksi koulutusta rakennettiin myös yhteistyössä kotimaisten pelialan yritysten kanssa. Alan tarpeet pyrittiin ottamaan huomioon ja ensimmäisten kahden vuoden ajan tarjotut kurssit ostettiin suoraan yrityksiltä. Opiskelijoiden lisäksi koulutettiin myös opettajia.

 Aluksi suhtautuminen pelialan koulutukseen oli epäilevää. ”Kyllähän tuota koulutuksen aloittamista monet katsoivat kieroon kun siitä eivät mitään ymmärtäneet, mutta aika helppo on nyt kertoa, että sille oli järkiperusteet. Lisäksi 3D-taidot ovat käypää valuuttaa myös arkkitehtitoimistoissa, mainosfirmoissa ja leffapuolen työtehtävissä.”, kertoo Veikko Miettinen.

Outo kumpu

Nyt Outokummussa koulutetaan jo seuraavaa tekijäsukupolvea. Kaksi ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa on, käytyään ensin työskentelemässä oikeissa pelifirmoissa, palannut nyt Outokumpuun. Rooli on vain muuttunut opiskelijasta opettajaksi.

Pohjois-Karjalan ammattiopistossa keskitytään erityisesti peligrafiikan tuottamiseen. 120 opintoviikon mittainen koulutus painottaa erilaisten 3D Studio Maxin ja Mayan kaltaisten 3D-mallinnussovellusten opettelua. Koulutus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään grafiikan tuottamiseen.

Koulutusohjelmasta valmistuvan odotetaan osaavan sekä luoda 3D-sisältöä että myös käyttää sitä pelimoottorin sisällä. Siksi koulutusohjelmassa käsitellään myös perinpohjaisesti erilaisia pelieditoreja, kuten esimerkiksi Unityä ja UDK:ta. Nykyaikaista motion capture -teknologiaakin hyödynnetään kahdeksan kameran järjestelmän avulla.

Graafisilla taidoilla on paljon kysyntää pelialalla, jossa odotetaan yhä näyttävämpää ja realistisempaa visuaalista ilmettä. Pohjois-Karjalan ammattiopiston tarjoama koulutus antaa hyvät valmiudet monenlaisiin työtehtäviin. Koulutuspaikkoja riittää vuosittain noin 20:lle opiskelijalle, jotka suuntautuvat omasta halukkuudestaan riippuen joko 3D-artisteiksi, animaattoreiksi tai kenttäsuunnittelijoiksi.

Ammattikorkeasta yliopistoon

Outokummun koulutus ei ole jäänyt suinkaan maakunnan ainoaksi, vaan muut ovat seuranneet perässä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa pelialaa ryhdyttiin kouluttamaan syksyllä 2008. Koulutus ei kilpaile suoraan Outokummun tarjonnan kanssa, sillä ammattikorkeakoulussa painotus on ohjelmoinnissa.

Ammattikorkeakoulun tarjonta on osa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaa. Koulutus keskittyy muun muassa pelilogiikkaan, tekoälyn toteuttamiseen, grafiikan ja äänen ohjelmalliseen käsittelemiseen sekä muuhun pelien toiminnallisuuden ohjelmoimiseen. Yhteensä materiaalia löytyy jo yli 80 opintopisteen verran, mikä mahdollistaa ammattiopintojen lukemisen kokonaan peliohjelmointiin keskittyen.

Opetusvälineinä toimivat pääasiassa C#- ja C++-kielet, mutta myös esimerkiksi Javaa ja ActionScriptiä hyödynnetään tarpeen mukaan. Opintojaksoissa hyödynnetään myös vahvasti uusimpia työkaluja, kuten esimerkiksi Unity 3D -pelinkehitysympäristöä.

Huomionarvoista ammattikorkeakoulun peliopinnoissa on se, että ne voidaan käydä tarvittaessa täysin verkkopohjaisesti. Peliohjelmointia on siis mahdollista opiskella ajasta ja paikasta riippumatta mistä päin maailmaa käsin hyvänsä. Verkko-opetuksessa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu onkin alan edelläkävijä.

Vuosittain tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan otetaan 40 opiskelijaa. Näistä kaikki voivat halutessaan suuntautua peliohjelmointiin. Yksittäisiä kursseja voi käydä halutessaan myös virtuaaliammattikorkeakoulun kautta.

Kolmas palikka eri koulutuslaitosten muodostamassa kokonaisuudessa on Itä-suomen yliopisto. Yliopistolla ei ole vielä tarjolla suoranaista pelialalle suuntautunutta koulutusta, mutta aihetta sivutaan jo tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksella toimiva ohjelmistokehitykseen keskittynyt tuotekehityslaboratorio Software Factory luo yhteyksiä korkeakoulu- ja yritysmaailmojen välille. Opetusteknologian tutkimusryhmä puolestaan käyttää pelejä opetusvälineenä ja interaktiivisten teknologioiden tutkimusryhmän käytettävyyteen liittyvä osaaminen liittyy osaltaan myös pelikehityksen haasteisiin.

Yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos toteutti myös keväällä 2012 kolmen opintopisteen mittaisen pelisuunnitteluun keskittyneen opintojakson. Pelisuunnittelua laajasti käsitelleelle kurssille osallistui noin 60 opiskelijaa, joten kiinnostusta alaa kohtaan tuntuu riittävän. Onkin todennäköistä, että peliala nousee tulevaisuudessa yhä selvemmin esille myös yliopistotasolla.

Yhteistyötä moneen suuntaan

Erityisesti uudehkosta ja kasvavasta alasta puhuttaessa on erittäin tärkeää, että koulutuslaitokset harjoittavat aktiivista yhteistyötä sekä yritysten että toistensa kanssa. Pohjois-Karjalassa juuri tätä toimintaa on pyritty kehittämään eteenpäin voimakkaasti.

  Yrityshautomot ovat jo perustavanlaatuisen toiminta-ajatuksensa kautta jatkuvassa yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa. ”Yhteistyö on tiivistä. Yliopiston kanssa yrityshautomolla on kirjallinen sopimus laadittuna ja kuukausittain kokoonnutaan arvioimaan tulleita keksintöilmoituksia. Ammattikorkeakoulun kanssa olemme mukana erittäin monessa ja sieltä tulee meille paljon asiakkaita. Outokummun toisen asteen pelialan koulutuksesta tulee erittäin korkealla prosentilla yrityksiä ja toiminta ja yhteistyö hautomon kanssa toimii kuin tauti.”, kertoo Timo Ruohio Joensuun Tiedepuiston yrityshautomosta.

Yhteistyötä kehitetään tiiviisti myös suoraan yrityskentän kautta. Outokummusta käsin käydään paljon työharjoittelussa pelifirmoissa ympäri Suomea. Nyt myös ensimmäiset ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat saavuttaneet opinnoissaan sen vaiheen, jossa työharjoittelu tulee ajankohtaiseksi.

Työharjoittelu ei ole ainoa linkki yritysmaailman ja koulujen välillä, vaan myös koulutusta kehitetään jatkuvasti yritysmaailman tarpeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulussa peliohjelmointia opettavan Seppo Nevalaisen mukaan “Tällä hetkellä olemme vahvassa yhteistyössä paikallisten pelialan yrittäjien kanssa, ja hyödynnämme yritysten toimeksiantoja jo pelialan perusopetuksesta lähtien. Tämä varmistaa työelämälähtöisen koulutuksen ja nopean siirtymisen eteenpäin opinnoissa.”.

Työelämälähtöisyys otetaan huomioon myös opetuksen sisällössä. “Korostamme työelämälähtöistä ajattelua opiskelijoidemme projektitöissä. Pelifirma voi esimerkiksi toimia pelin ”tilaajana”, eli he antavat oppilaille pelikonseptin joka heidän tulee toteuttaa. Lopuksi käydään läpi arviointi siitä kuinka projekti täytti asiakkaana toimivan pelifirman asettamat vaatimukset.”, muistuttaa Outokummussa opettava Olli-Matti Rautiainen.

Laajalle pohjalle on helppo rakentaa

Pelialan koulutusta on alan lisääntyneen näkyvyyden ja kasvun kautta syntynyt paljon niin Pohjois-Karjalan maakuntaan kuin myös ympäri Suomea. Kun puhutaan tarjonnan kattavuudesta, Pohjois-Karjala kulkee tämän kehityksen kärjessä.

Sekä Pohjois-Karjalan ammattiopistossa että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa on jo nyt tarjolla kokonainen pelialan koulutusohjelma. Yliopisto seuraa vielä hieman perässä, mutta myös siellä ollaan jo herätty alan mahdollisuuksiin. Aktiivinen yrityshautomotoiminta ja yhteistyö koulujen ja yritysmaailman rakentaa vahvaa paikallista kulttuuria.

“Nyt kun saadaan vielä yliopisto opettamaan hieman laajemmin pelisuunnittelua ja testausta niin meillä maakunnassa on paketti aika hyvin kasassa verrattuna muihin maakuntiin. Silloin täältä löytyy koulutuspolku toiselta asteelta maisteriopintoihin, mitä muualla ei vielä ole. Kun päästään vielä kehittämään hautomotoimintaa ja erilaisia yritysten kanssa tehtäviä peliprojekteja niin, että homma toimii Joensuussa ja kaikki oppiasteet ovat siinä mukana niin meillä maakunnassa on jotain ainutlaatuista pelialalla – ainakin Suomessa.”, visioi Veikko Miettinen.

Suunta on siis hyvä ja iso osa rakennuspalikoista jo kohdillaan. Mikään määrä koulutusta ja yritystoimintaa ei kuitenkaan riitä ilman tärkeintä: ihmisiä, joilta löytyy kiinnostusta ja intohimoa pelikehitykseen. Pohjois-Karjalan pelialaa käsittelevän artikkelisarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa tulemme tutustumaan paikalliseen pelialan harrastustoimintaan ja pohtimaan, miten ruohonjuuritason toiminta luo omalta osaltaan pohjaa uusille menestystarinoille.

Juho Anttila

 

Lisätietoja:

 

Lisää aiheesta

Pohjois-Karjalassa haudotaan uusia pelialan menestystarinoita

Lue myös

E3 2012 päivästä päivään

FragFX Piranha – hännällinen PS3-pelihiiri

Steelseries Spectrum 5XB – Xbox-pelikuulokkeet eivät sovi kissatalouteen

Suomalaiset pelit silloin ja nyt -näyttely esittelee suomalaista pelihistoriaa liki sadan vuoden ajalta

Wiikon wanha: Battlefield Vietnam

Wiikon wanha: Ridge Racer

 

Muropaketin uusimmat