UUSIMMAT

Pohjois-Karjalassa haudotaan uusia pelialan menestystarinoita

28.05.2012 16:00 | Juho Anttila

Suomessa on aina osattu tehdä hyviä tietokonepelejä. Sinivalkoinen bitti on kerännyt ajoittain myös kansainvälistä menestystä ja mainetta, mutta vasta aivan viime aikoina myös suuri yleisö on herännyt kotimaisen peliteollisuuden mahdollisuuksiin.

Aiheesta on vaikea puhua mainitsematta niin Angry Birdsiä kuin myös Remedyn, Bugbearin tai vaikkapa RedLynxin kaltaisia menestysnimiä. Pinnan alla, suuren yleisön näkymättömissä valmistellaan kuitenkin jo seuraavia menestystarinoita.

Lueteltaessa suomalaisen peliteollisuuden merkittäviä keskittymiä, Pohjois-Karjalan maakunta jää usein mainitsematta. Ennakkokäsitys ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä alan toiminnalla on maakunnassa pitkät perinteet. Pohjois-Karjalassa tehdään parhaillaan ahkerasti töitä paikallisen pelialan edistämiseksi ja eräs tärkeä tapa edistää alaa on aktiivinen yrityshautomotoiminta.

Näkyvyyttä ja yhteistyötä

”Tahdomme Pohjois-Karjalaan vähintään yhden kansainvälisesti merkittävän pelialan yrityksen”, kertoo Timo Ruohio, Joensuun Tiedepuiston yrityshautomon kehityspäällikkö. Ruohiolla on takanaan 16 vuoden yrittäjäkokemus noin 20 henkilöä työllistäneessä teknologia-alan yrityksessä.

Nyt Timo Ruohio auttaa startup-yrityksiä ja yrittäjäksi tahtovia ihmisiä kehittämään ideansa ja osaamisensa aidoksi liiketoiminnaksi. Pelialalla on tässä kuviossa erittäin vahva rooli. Nouseva ala ja alueen vahva koulutustarjonta luo mahdollisuuksia, joiden hyödyntämiseen tarvitaan asiantuntemusta ja resursseja.

Näkyvyyden puute on yksi suurimmista alan haasteista. Juuri tähän panostetaan Pohjois-Karjalassa tulevaisuudessa erittäin paljon. Alan toimijat pyritään keräämään yhteisen lipun alle. Vertailukohdaksi voidaan nostaa vaikkapa tamperelainen Manse Games. Yhteiset kotisivut, messuvierailut, seminaarit ja muut tapahtumat antavat mahdollisuuden tulla huomatuksi sielläkin, mihin pienen yksittäisen toimijan rahkeet eivät riittäisi.

Samoilla linjoilla on myös Veikko Miettinen, joka vetää nykyään pelialan yrityshautomoa Outokummussa. Miettinen on kansanperinteen tutkija, mutta kokemusta pelialalta miehellä riittää melkoisesti. Ennen nykyistä työtään Miettinen pystytti Suomen ensimmäistä pelialan koulutusta, niin ikään Outokumpuun toimittuaan ensin kymmenisen vuotta AV-alan yrittäjänä.

”Perinteisestihän täällä on toimittu niin, että jokainen oppilaitos ja jokainen aloitteleva firma koettaa mainostaa itseään. Koska kyse on pienistä toimijoista, näkyvyyttä ei vain tahdo saada”, muistuttaa Miettinen.

Yhteistoiminta maakunnan pelialan toimijoiden kesken ei ole jäänyt pelkästään puheiden tasolle. Asian edistämiseksi on käynnistetty yhteismarkkinointiprojekti, jossa maakunnan pelialaa koetetaan mainostaan yhteisen brändin alla. Yhdessä lähdetään myös Malmöön Nordic Games -pelitapahtumaan toukokuun lopulla hakemaan oppia ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Hautomalla ideasta yritykseksi

Kuten ylempänä tulikin esille, Timo Ruohiota ja Veikko Miettistä yhdistää pelialaan kohdistuvan kiinnostuksen lisäksi se, että molemmat toimivat yrityshautomossa. Nimestäkin voi päätellä, yrityshautomo on paikka, missä liiketoimintaideat kypsyvät täysimittaisiksi ja elinkelpoisiksi yrityksiksi, mutta mitä tämä mahtaakaan tarkoittaa käytännössä? Veikko Miettinen vastaa:

”Yrityshautomon tehtävähän on auttaa yrityksiä alkuun. Käytännössä se tarkoittaa neuvontaa, konsultointia, apua talouden ennustamisessa, asiakashankinnoissa ja muissa vastaavissa haasteissa. Tämä on yleinen hautomokonsepti kaikille liiketoiminta-aloille. Pelialan yrityshautomossa tarvitaan lisäksi peliteknologiaan, pelien julkaisemiseen, markkinointiin ja projektinhallintaan liittyvää neuvontaa.”

Moni aloitteleva pelintekijä tahtoo kehittää mahdollisimman hyviä pelejä ilman selkeää käsitystä siitä, tahtooko harrastuksestaan itselleen myös ammatin. Liiketoiminnan kannalta tärkeät kysymykset, kuten se, kenelle peli on tarkoitettu, paljonko se saisi maksaa, miten peli julkaistaan ja kuinka kauan sen kehittämistyö saa viedä aikaa jäävät vähäiselle huomiolle. Yrityshautomo auttaa etsimään vastauksia myös näihin kysymyksiin.

 Varsinainen hautomovaihe kestää kolme vuotta, mutta sitä ennen toimintaa kehitetään ja koeponnistetaan kuuden kuukauden mittaisen esihautomovaiheen ajan. Varsinaista yritystä ei esihautomovaiheessa ole vielä virallisesti perustettu, vaan tarkoitus on varmistaa, että toiminta on ylipäätään elinkelpoista.

”Teemme esihautomovaiheen aikana liiketoimintasuunnitelmat ja rahoituslaskelmat valmiiksi. Teemme myös koemarkkinointia ja vierailemme rahoittajien luona. Esihautomovaiheessa yrityksen liiketoimintaa pyritään simuloimaan niin, että tuleva liiketoiminta osataan ennustaa mahdollisimman hyvin”, kertoo Timo Ruohio.

Esihautomovaiheen jälkeen seuraa yrityksen perustaminen ja varsinainen hautomojakso. Tänä aikana hautomo tukee uutta yritystä muun muassa vuokraamalla yrityksille työasemia, ohjelmistolisenssejä, palvelintilaa ja kalusteita. Joensuun Tiedepuiston yrityshautomo auttaa yrityksiä eteenpäin myös itse yritystoiminnan kehittämisessä.

Tilat, laitteet ja tietokoneet sekä ohjelmistolisenssit muodostavat aloittavalle yritykselle merkittävän kuluerän. Näiden resurssien saaminen käyttöön edullisesti onkin kullanarvoista, mutta ehkä vielä tärkeämpää on yrityshautomon tarjoama tietotaito ja kontaktit. Monella on halu kehittää pelejä, mutta yritystoiminnan monet haasteet muodostavat ylitsepääsemättömän esteen unelman toteuttamiselle. Yrityshautomon tärkein tehtävä on auttaa uusia yrittäjiä näiden muurien yli.

Pohjois-Karjalassa kuhisee

Yrityshautomokonsepti ei sinällään ole vain Pohjois-Karjalan omaisuutta. Samalla menetelmällä tuetaan aloittelevia yrityksiä ympäri Suomea. Merkillepantavaa sen sijaan on se, kuinka paljon alalla tapahtuu nimenomaan Pohjois-Karjalassa ilman, että suuri yleisö edes tietää aiheesta.

Outokummussa sijaitseva Content Mine -yrityshautomo on synnyttänyt jo kolme pelialan yritystä. Joensuun puolella yrityksiä löytyy pari ja lisää on tulossa. Samalla myös yrityshautomotoimintaa pyritään keskittämään, jotta yhteiset resurssit saadaan hyödynnettyä paremmin.

Maakunnan yritykset ovat vielä varsin nuoria, mikä selittää vähäisen näkyvyyden. Alan toimijoiden keskuudessa alueen potentiaali sen sijaan jo tunnistetaan. Jotkut firmat ovat jo saaneet nimeään näkyville ja paikalliset yritykset ovat päässeet tekemään muun muassa alihankintaprojekteja suuremmille yrityksille.

Yhteistoimintaa muun Suomen peliteollisuuden kanssa kehitetään jatkuvasti. Tämän vuoden heinäkuussa Suomen pelinkehittäjät ry kokoontuu Joensuun Tiedepuistoon seminaariin, jossa käsitellään muun muassa pelimusiikkia. Samalla paikallisille yrityksille avautuu loistava tilaisuus luoda kontakteja alan suurempiin toimijoihin.

Toistaiseksi Pohjois-Karjalassa kehitetään pääasiassa mobiilipelejä ja oppimiseen tarkoitettuja pelisovelluksia. Erityisesti jälkimmäisellä sektorilla riittää vetoa myös ulkomailla, vaikka oppimispelit eivät suuren yleisön silmissä näyttäydykään yhtä mediaseksikkäinä kuin Angry Birdsin kaltaiset suurmenestykset. Uutta toimintaa kuplii pinnan alla kuitenkin jatkuvasti.

Pohjois-Karjalan peliteollisuutta leimaa tällä hetkellä vahva yhdessä tekemisen ja eteenpäin pyrkimisen henki. Toiminnan keskittäminen ja johdonmukainen näkyvyyden lisääminen valaa alalle vahvaa perustaa, josta uusien yritysten on hyvä hakea tukea. Kansainväliset suurmenestykset vaativat myös onnea, mutta onnetarta voi auttaa kehittämällä sekä toiminnan määrää että laatua. Pohjois-Karjalassa tehdään parhaillaan juuri sitä.

Niin tärkeää kuin yrityshautomoiden tarjoama tuki ja pelialan toimijoiden yhteistyö alan edistämiseksi onkin, ei uusia yrityksiä ja menestystarinoita voi syntyä ilman tärkeintä komponenttia: pelien kehittäjiä. Tarvitaan ihmisiä, joilla on sekä tietotaitoa että motivaatiota kehittää yhä hienompia pelejä.

Uutta pelialan koulutusta syntyy Suomeen parhaillaan kaupunkiin jos toiseenkin. Pohjois-Karjalassa pelien tekemistä on koulutettu pidempään kuin missään muualla Suomessa ja tarjonta laajenee yhä. Koulutustarjonnan ohella tärkeään rooliin nousee myös ruohonjuuritason harrastustoiminta.

Kun peleistä ja pelaamisesta kiinnostuneet kerääntyvät yhteen rakastamansa harrastuksen pariin, syntyy juuri niitä uusia ideoita, jotka jalostuvat parhaimmillaan uusiksi pelialan yrityksiksi ja menestystarinoiksi. Pohjois-Karjalan pelialan koulutustarjontaan ja aktiiviseen harrastustoimintaan pureudumme myöhemmin oman artikkelinsa puitteissa.

Juho Anttila

 

Lisätietoja:

 

Lue myös

Angry Birds Land – Särkänniemi on Rovion koealusta

Far Cry 3 – haastattelussa tuottaja Petter Sydow – monta pelikokkia saman padan ääressä

FragFX Piranha – hännällinen PS3-pelihiiri

Gioteck EX-02s: Uuden sukupolven kuulokemikrofoni

Sound Blaster Tactic3D Wrath – oivat langattomat kuulokkeet pelaajalle

Steelseries Spectrum 5XB – Xbox-pelikuulokkeet eivät sovi kissatalouteen

Trials Evolutionia juhlittiin maailmanmestarin elkein

Wiikon wanha: Ridge Racer

 

Muropaketin uusimmat