UUSIMMAT

Näin kansa pelaa: Peliohjainkyselyn tuloksia

02.07.2012 19:45 | Jouni Mäki-Panula

Maaliskuussa toteutetun peliohjainkyselyn vastaukset on nyt analysoitu ja tulokset julkaistu tuoreen pro gradu -tutkielman muodossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia yhteyksiä peliohjainten ja peligenrejen väliltä löytyy. Tehtävää varten luotiin kyselytutkimus, johon vastasi yli 900 henkilöä.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien taustatietoja ja erityisesti pelaamiseen liittyviä preferenssejä, kuten millaisilla pelialustoilla pelaaminen tapahtuu ja millaisia peliohjaimia on mahdollisuus käyttää. Varsinaisessa kyselyosuudessa tiedusteltiin, millaisia ohjaimia vastaajat käyttävät eri genrejen pelejä pelatessaan. Samalla pyydettiin arviota peliajan jakautumisesta eri peligenrejen edustajien kesken.

Vaikuttaa siltä, että useimpien peligenrejen kohdalla pelialustalla on niin merkittävä yhteys peliohjaimen valintaan, että peliohjaimen ominaisuudet eivät ole ratkaisevia. On kuitenkin joitakin genrejä, kuten ajopelit ja urheilupelit, joissa alustan merkitys on vähäisempi. Näiden genrejen peleissä ohjaimella on alustaa suurempi merkitys. Voidaan siis ajatella, että toimintapeli hankitaan yleisimmin käytössä olevalle alustalle, mutta ajopeli hankitaan alustalle, jolle on jo hankittuna rattiohjain.

Toisen löydöksen perusteella mahdollisuus käyttää eri peliohjaimia nosti tai laski tietyn peligenren pelaamismäärää, vaikka kyseistä ohjainta ei käyttäisikään mainitun genren edustajaa pelatessaan. Näin ollen on löydettävissä peligenrejoukkoja, joiden pelaajilla on yhteisiä ohjaustapataipumuksia, vaikka genreillä sinällään olisi vähäisesti tekemistä keskenään. Esimerkiksi strategiapelien pelaamismäärällä on yhteys mahdollisuuteen käyttää joystickia ja rattiohjainta, vaikka yleisesti ottaen kummallakaan näistä ohjaimista ei pelata kyseisen genren pelejä.

Tuloksiin perehtyessä on syytä pitää mielessä, että tälläkään kyselytutkimuksella ei voitu löytää varsinaista kausaliteettia eli syy-seuraus-suhdetta, vaan ainoastaan havainnoida löytyneitä yhteyksiä eli korrelaatioita.

Lisätietoja: Tampereen yliopiston tutkielmat.

Lisää aiheesta

Vastaa peliohjainkyselyyn!

Lue myös

Death Rally tulee myös PC:lle ja entistä ehompana!

Gears of War (Lautapeli)

Inversion (PC, PS3, Xbox 360)

McPixel (Linux, Mac, PC)

Keskustelu

Tämän jutun myötä lausun jäähyväiseni aktiiviuutisoijan roolilleni Dome.fi:ssä. Ei enää viikonloppuvanhasia! Tämä oli kronologisessa järjestyksessä viimeinen kirjoittamani uutinen, vaikka tuotannollisista syistä muita ilmaantuisikin myöhemmin. Nauttikaa kesästä ja elämästä. :)

Muropaketin uusimmat