Tekijänoikeuslain uusi tulkinta on riemukas hetki kirjastoille: konsolipelien lainaaminen vapautuu

06.08.2015 10:00 | Jukka O. Kauppinen

Kolme hip hip hurraata Euroopan Unionin tuomioistuimelle. Espoon kaupunginkirjasto näet pisti kovat piippuun ja pyysi Tekijänoikeusneuvostolta kannanottoa Euroopan Tuomioistuimen ns. Nintendo-päätöksestä. Aiemman tulkinnan mukaan konsolipelien lainaaminen kirjastosta näet oli hankalaa ja kallista – mutta uuden kannanoton myötä pelien lainaaminen yleisölle muuttuu nyt ratkaisevasti helpommaksi ja kirjastoille edullisemmaksi.

Espoon kaupunginkirjaston ilmoitusta lainataksemme:

Tähän mennessä kirjastot ovat voineet lainata vain pientä osaa markkinoilla olevista konsolipeleistä. Pelien lainaus on tekijänoikeuslain aiemman tulkinnan mukaan vaatinut erillisen luvan pelien tuottajilta. Lupa on ollut kallis ja sitä ei ole moniin peleihin saanut. Espoon kaupunginkirjasto piti tätä tulkintaa Euroopan Tuomioistuimen ns. Nintendo-päätöksessä (Case C-355/12) asettaman linjan vastaisena ja pyysi Tekijänoikeusneuvostolta kannanottoa päätöksen vaikutuksista kirjastoihin. Tekijänoikeusneuvosto on nyt antanut lausuman (2015:8), että erillistä lainauslupaa ei tarvita. Lausunto vahvistaa Espoon kaupunginkirjaston tulkinnan oikeaksi.

Tekijänoikeusneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tekijänoikeuslain asiantuntijoista koostuva elin, joka antaa lausuntoja tekijänoikeuslain tulkinnasta. Lausunnot eivät ole sitovia, mutta niiden asema tekijänoikeuden tulkinnassa on merkittävä ja tuomioistuimet ovat ratkaisuissaan niitä noudattaneet.

”Konsolipelejä koskevat nyt samat lainaussäännöt kuin kirjoja”, muotoilee Espoon kaupunginkirjastoa prosessissa avustanut Joni Hatanmaa Asianajotoimisto Hedman Partnersista. ”Unionin tuomioistuin piti konsolipelejä itsenäisinä teoksina, joita ei voi supistaa pelkästään tietokoneohjelmaksi. On siten loogista, että niihin ei Suomessakaan enää sovelleta tietokoneohjelmia koskevia lainausrajoituksia, kuten Tekijänoikeusneuvosto on nyt linjannut. Odotan päätöksen myötä lainattavien pelien nimikkeiden ja määrän lisääntyvän merkittävästi.”

Espoon kaupunginkirjaston aineistojohtaja Miika Miettunen kertoo, että ainakin Espoon kaupunginkirjasto aikoo nyt täydentää konsolipelien kokoelmaansa takautuvasti. ”Monet kokoelmista puuttuneet klassikot ja huippupelit saadaan nyt kirjastojen hyllyille. Sekä mikä tärkeintä, tulevaisuudessa uutuuspelejä pystytään hankkimaan huomattavasti aiempaa kattavammin.

Lähde: Nyt voimme alkaa hankkia ja lainata enemmän konsolipelejä

Kuva: Espoon kaupunginkirjasto