Tv-sarjawaretuksen ”kiristyskirjeet” laillisia – oikeus tuomitsi sakkoihin ja korvauksiin

04.07.2016 15:50 Jukka O. Kauppinen

Tv-sarjojen, elokuvien ja musiikin oikeuksienhaltijat ovat tarkkailleet muutaman vuoden ajan erityisen tiukasti yksityishenkilöjä, jotka lataavat ja jakavat tekijänoikeuksien suojaamaa materiaalia internetissä.

Piraattisisällön jakaminen on todettu aiemminkin laittomaksi toiminnaksi, mutta tänään markkinatuomioistuimen antaman päätöksen myötä niin sanotut Hedman Partnersin tekijänoikeuskirjeet tai ”kiristyskirjeet” on todettu lainvoimaisiksi.

Kansan keskuudessa ”kiristyskirjeiksi” nimetyt lakimiesyhtiön kirjeet ovat todenneet vastaanottajan ladanneen ja jakaneen heidän edustamiensa tahojen suojattuja teoksia internetissä Bittorrent-verkoston kautta.

Kirjeissä on eritelty vastaanottajan väitettyjä waretuksia ja vaadittu tätä sekä lopettamaan toimintansa että maksamaan vaihtelevankokoisen korvauksen, joka on vaihdellut sadoista euroista muutamaan tuhanteen.

Kirjeitä lähetettiin viime vuonna satakunta kappaletta viikossa. Osa kirjeitä on havaitusti mennyt väärään osoitteeseen, mutta suurin osa vastaanottajista on maksanut vaaditun korvauksen enemmän tai vähemmän pitkin hampain, jolla on vältetty warettamisen käsittely tuomioistuimessa.

Mutta eivät kaikki, ja ensimmäinen Hedman Partners vs. torrentoijat -oikeudenkäynti, ns. kiristyskirje-oikeudenkäynti, on päättynyt tänään kantajien voittoon. Kymmenen tv-sarjan jakson ja elokuvan levittämisestä vaadittiin yhteensä 8500 euron hyvityksiä sekä 31 762 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Vastaajan todettiin olevan syyllinen levitykseen, mutta markkinaoikeus määritteli kohtuulliset korvaukset yhteensä 600 euroon. Hävinneen vastaajan on kuitenkin maksettava kantajien oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

 

Lainauksia päätöksestä:

  • 61. Kantajien esittämää näyttöä arvioitaessa on ensin otettava huomioon, että markkinaoikeus on katsonut selvitetyksi, että vastaajan langatonta verkkoa on valvonta-aikana 3.1.2015-29.3.2015 käyttänyt teosten lataamiseen ja yleisön saataviin saattamiseen yksi henkilö, jolla on ollut käytössään harvinainen BitTorrent-ohjelma ja joka on ladannut televisiosarjan osat niiden kronologisessa järjestyksessä. Markkinaoikeus on katsonut edellä todetulla tavalla, että vastaajan kirjoitukset Ylilauta- ja Muropaketti -sivustoilla 24.4.2015, eli samana päivänä kun vastaaja on kirjoittamansa mukaan vastaanottanut kantajien vaatimuskirjeen, viittaavat siihen, että vastaaja on luvattomasti saattanut yleisön saataviin kantajayhtiöiden teoksia. Edellä tämän tuomion kohdassa 54 on todettu, että vastaaja on hankkinut langattoman verkon Netwjork WLAN -tukiaseman samana päivänä kun kantajien saamien valvontatietojen mukaan aineistojen lataaminen BitTorrent-ohjelman välityksellä on alkanut, ja lataaminen on loppunut kaksi päivää vastaajalle lähetetyn kantajien vaatimuskirjeen päiväyksen jälkeen.
  • 62. Markkinaoikeus katsoo, että vastaaja on esittänyt ainoastaan väitteen hypoteettisesta tapahtumankulusta, joka vastaajan esittämän näytön perusteella on sinänsä ollut teknisesti mahdollinen. Sen sijaan kantajien esittämä tekninen selvitys on liittynyt suoraan vastaajan internetliittymän lokitietoihin ja suoritettuihin teosten lataamisiin valvonta-aikana 3.1.2015-29.3.2015, jolloin vastaajalla on ollut käytössään langaton verkko. Samoin kantajien asiakirjatodisteena esittämä selvitys vastaajan kirjoituksista internetin keskustelupalstoilla ja yhteydenotot kantajien asiamieheen liittyvät ajallisesti suoraan kantajien harjoittamaan valvontatoimintaan ja vaatimuskirjeen muodossa tapahtuneeseen yhteydenottoon vastaajaan. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo kantajien esittäneen uskottavan näytön siitä, että vastaaja on itse ladannut kantajien teokset ja jakanut niitä edelleen.
  • 76. Hvityksen määrää korottavana seikkana voidaan edelleen pitää sitä, että vastaaja on menettelyllään osallistunut kysymyksessä olevien teosten hallitsemattomaan leviämiseen internetissä. Teokset ovat levinneet kopiosuojaamattomina ja kantajien asiantuntija D:n 15.4.2016 päivätyn lausunnon mukaan myös osin korkearesoluutioisina versioina.
  • Kantajien näkemys torrent-parven koosta hyvityksen määrää korottavana seikkana ei perustu lakiin tai oikeuskäytäntöön. BitTorrent-teknologiaa käytettäessä jokainen tiedostoa lataava tai jakava käyttäjä liittyy vertaisparveen. Parvi tarkoittaa niiden henkilöiden joukkoa, jotka ovat halukkaita lataamaan tai jakamaan tiettyä tiedostoa tai tiedostoja keskenään. Isompi parvi tarkoittaa isompaa joukkoa, jolle tiedoston osia voidaan jakaa. Parven koko ei kuitenkaan suoraan määritä, kenelle tai keneltä tiedostoja todellisuudessa jaetaan tai ladataan. Käyttäjä voi siis kuulua isoon parveen, mutta tosiasiallisesti jakaa tiedostoja vaikkapa vain kahdelle parven käyttäjälle. Tosiasiallisesti tapahtunut jakaminen onkin siis tapauskohtaista, eikä parven koko tyhjentävästi määrittele lataamisen laajuutta.

 

Tekijäoikeustahojen asianajotoimistojen kirjeet on siten ottaa vastaisuudessakin vakavasti. Eivät ne korvaussummat vaan oikeudenkäyntikulut.

Päätös ei ole vielä lainvoimianen vaan molemmilla osapuolilla on syyskuuhun saakka aikaa pyytää valituslupaa ja tehdä valitus päätöksestä.

 

Lisätietoja: Markkinaoikeus, ratkaisut: te­ki­jä­noi­keus – ylei­sön saa­ta­viin saat­ta­mi­nen – hy­vi­ty

Osallistu keskusteluun: Hedman Partnersilta kiristyskirje