UUSIMMAT

Aktiiviset killat ja teekkarihuumori lisäävät opiskeluintoa

05.03.2014 13:31 | Aki Lehti

Opiskelu käy työstä. Se vie aikaa ja vaatii energiaa. Siihen tarvitaan intoa, hyvää motivaatiota ja vahvoja istumalihaksia. Mistä potkua tekemiseen? LUT Energian teekkarit ammentavat virtaa opintoihinsa yhdessä tekemisestä ja harrastustoiminnasta. Ne irrottavat ajatukset arkisesta puurtamisesta. Ei väliä, koetko olevasi ulvova susi, tunnetko vetoa näyttämölle vai sykkiikö rytmi veressäsi – näihin, ja moneen muuhun harrastukseen löytyy vastaus LUT:sta. 

Sano se sävelin – tyttöenergiaa parhaimmillaan!

LUT:n ylioppilaskunnan (LTKY) alaisuudessa toimii useita aktiivisia kerhoja. Jos liikunta ei ole sinun juttusi, vaihtoehtoja löytyy. Esimerkiksi musiikkia voi harrastaa useammassakin kerhossa. Ympäristötekniikkaa opiskeleva Lotta Tarkkala löysi oman paikkansa heti opintojensa alussa LTKY:n naiskuorosta. LTKY:n kanssa yhteistyössä toimii naiskuoro Resonanssin lisäksi Lappeenrannan Teekkarilaulajat ry.

– LTKY:n naiskuoro Resonanssissa parasta on ollut vastapaino opiskelulle ja uudet ystävät yli koulutusohjelmarajojen. Resonanssissa on erityisesti teekkarityttöjä, mutta myös kauppatieteilijöitä sekä amk-opiskelijoita naapurikoulustamme. Saamme lisäksi joka vuosi vahvistusta kansainvälisistä opiskelijoista. Vaikka opiskelenkin LUT:n naisvaltaisinta tekniikan alaa, kuoro on tyttöenergiaa parhaimmillaan! Siellä keskustelun aiheet vaihtelevat laulustemmoista sukkahousujen väriin ja harkkatöihin, Lotta hehkuttaa.

Harrastuksista on iloa, mutta myös monella tapaa hyötyä. Kun harrastus vie mukanaan, se opettaa tehokkaasti ajankäytön hallintaa.

– Kuorossa laulamisesta on karttunut esiintymiskokemusta. Tänä vuonna olen lisäksi Resonanssin varapuheenjohtaja sekä rahastonhoitaja. Siinä tutustuu niin tapahtumajärjestämiseen kuin taloudenhoitoonkin ja oppii yhdessä työskentelemistä. Kuorotoiminta on erittäin opettavaista, mutta vaatii sitoutumista. Tänä keväänä Resonanssi järjestää kevätkonsertin sekä osallistuu Pohjoismaisiin opiskelijalaulujuhliin Tartossa. Kuorolla on myös omat nettisivut.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Resonanssi-kuoro

Resonanssin laulajat viime syksyn Nenäpäivässä.

Aktiivisuutta 24/7

Killat ajavat koulutusohjelmansa opiskelijoiden etua ja järjestävät näille erilaisia vapaa-ajan virikkeitä. Harrastuskyselymme saavutti sähköteekkareiden yhdistyksen, Sätky ry:n, tuoreen puheenjohtajan Petteri Mustosen tenttiviikolla aamuyön pikkutunneilla.

– Olen neljännen vuoden sähkötekniikan opiskelija, ja opiskelen pääaineenani sulautettuja järjestelmiä. Opinnoissa alkaa diplomityö ja valmistuminen uhkaavasti häämöttää siitäkin huolimatta, että olen koko opiskeluaikani ollut aktiivisesti mukana Sätky ry:n toiminnassa. Tällä hetkellä olen Sätkyn puheenjohtaja, mutta aiemmin olen toiminut myös sihteerinä ja rahastonhoitajana.

Kilta-aktiivin tehtävät riippuvat tietysti toimenkuvasta, mutta päämäärä on sama: killan tehtävä on järjestää oman koulutusohjelman opiskelijoille erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja tapahtumia, ja toisaalta valvoa sähkötekniikan opiskelijoiden etua yliopiston ja ylioppilaskunnan toimielimissä. Jokaiselle löytyy siis jotakin tehtävää omista mielenkiinnon kohteista riippuen.

– Kilta-aktiivina oppii monenlaisia työelämässäkin tärkeitä taitoja ja asioita, jotka pelkästään luennoilla istumalla jäisivät oppimatta: ryhmätyötaitoja, käytännön tapahtumien ja toiminnan organisointia ja johtamista, yhdistystoimintaa. Pääsee oikeasti vaikuttamaan siihen, mitä opiskelu omassa koulutusohjelmassa on. Sen lisäksi kiltatoiminta on myös hauskaa, siinä pääsee toteuttamaan itseään hyvinkin vapaasti omien taitojensa sekä innostuksensa mukaan.  Kilta-aktiivina tutustuu helposti uusiin ihmisiin myös oman koulutusohjelman ja vuosikurssin ulkopuolelta.

Puheenjohtaja pitää paitsi oman kiltansa ruodussa, myös huolen siitä, että killan ääni kuuluu muissakin toimielimissä.

– Puheenjohtajana käytännössä kutsun killan hallituksen kokoukset koolle, ja laadin kokouksiin esityslistat. Ainakin pyrin toimimaan esikuvana kaikille muillekin hallituslaisille, ja innostan kilta-aktiivejamme tekemään erilaisia heidän toimenkuvaansa kuuluvia asioita, ja toisaalta myös valvon, että asiat tulevat hoidetuksi ajallaan. Käyn myös edustamassa kiltaamme ja koulutusohjelmaamme erilaisissa kokouksissa, kuten kuukausittaisissa tapaamisissa koulutusohjelman sekä tiedekunnan johdon kanssa, LTKY:n kiltaneuvostossa ja tarpeen mukaan muuallakin. Esimerkiksi alkuvuonna on tuleva opintosuunnitelmauudistus työllistänyt minua sekä opintovastaavaamme kovasti – opiskelijoiden mielipide ja kädenjälki todella näkyvät ensi syksyn tulevassa opinto-oppaassa!

Osallistumalla pääsee vaikuttamaan

LUT Energian koulutusohjelmien opiskelijoilla on monia tapoja ja tilaisuuksia päästä vaikuttamaan asioihin. Hanna Tynys on 21-vuotias energiatekniikan kolmannen vuosikurssin opiskelija, jolla opinnot ovat hyvässä vauhdissa. Kandidaatin työ on menossa, ja opinnot alkavat olla jo puolen välin yli.

– Tällä hetkellä puuhastelen kiltatoiminnassa. Olen energiatekniikan killan Armatuurin puheenjohtaja 2014. Kiltatoiminnassa pääsee järjestelemään erilaisia tapahtumia ja toteuttamaan itseään. Mahtavaa on myös päästä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, kuten kiltahuoneen viihtyvyyteen ja opintojen sisältöön! Me nimittäin teemme yhteistyötä opetushenkilökunnan kanssa, ja he oikeasti kuuntelevat meidän näkemyksiämme, Hanna kiittelee.

– Kiltatoiminnassa oppii paljon mm. kokoustekniikan ja organisoinnin saralta. Eikä se CV:ssäkään ainakaan huonolta näytä. Lisäksi se on väylä päästä tutustumaan muihin kiltatoimijoihin ympäri Skinnarilaa ja myös ympäri Suomea!

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Armatuuri-kilta

Kuva Armatuurin fuksikursiolta. Kilta järjestää matkan, ja useimmat kiltatoimijat ovat aina reissulla mukana! Matkan aikana tutustutaan toisiinsa ja käydään yritysvierailulla.

Teekkarihuumori kukkii ja kukoistaa

Teekkarikulttuuriin kuuluvat oleellisesti jäynät eli pilat, jotka hauskuttavat aiheuttamatta millekään osapuolelle mielipahaa. LUT:n kampuksella jäynät kuuluvat ja näkyvät – varsinkin Wappuna, jota Skinnarilan vapaavaltiossa vietetään uuraasti ja hartaudella, peräti 18 vuorokautta! Sähköteekkari Jami Kettunen on vuoden 2014 alusta lähtien ollut ylioppilaskunnan kulttuuri-, kerho- ja jäsenpalveluvastaava. Hän on myös lappeen Rannan jäynäkisojen tuomari.

– Tehtäviini kuuluu pääasiassa teekkari- ja kylterikulttuurin sekä yhteishengen ylläpitäminen Skinnarilan vapaavaltiossa. Käytännössä se tarkoittaa useiden tapahtumien järjestämistä, sekä yleistä yhteishengen kohottamista.  Isoimpia tapahtumia mainittakoon muun muassa vuotuinen jäärieha sekä Wappu, jolloin 18 vuorokauden aikana on toimintaa jokaisena päivänä. Tehtäviini kuuluu koordinoida noita tapahtumia.

– Viime vuonna olin itse mukana toteuttamassa jäynää, joka aiheutti melkoista pöhinää kampuksella. Askartelimme teekkaritovereiden kanssa virallisen näköiset kyltit yliopiston ulko-oville. Kylteissä ilmoitettiin vakuuttavin perusteluin, että yliopiston tiloissa oli Wapun ajaksi julistettu täysi ja ehdoton haalarikielto. Kuten tiedetään, haalarit kuuluvat erottamattomasti teekkareiden vapunviettoon. Pyysimme vielä varmuudeksi virastomestareilta pari naulakkoa pääaulaan, ja ripustimme niihin muutamat haalarit vakuudeksi teekkaritovereille. Kyllä saatiin pienellä vaivalla porukka suuren hämmennyksen valtaan, Jami naureskelee.

– Olen muuten myös aktiivisesti mukana kiltatoiminnassa. Kaikenlainen järjestötoiminta on harrastus, josta nauttii ja jossa pääsee tekemään sekä vaikuttamaan.  Toiminta vie jonkin verran aikaa, mutta antaa enemmän kuin ottaa. Suosittelen, mukaan vaan!

Haastatellut:

Lotta Tarkkala, ympäristötekniikka 3. vsk., LVI-talotekniikka

Hanna Tynys, energiatekniikka 3. vsk.

Jami Kettunen, sähkötekniikka 3. vsk., elektroniikka

Petteri Mustonen, sähkötekniikka 4. vsk., sulautetut järjestelmät

Ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii lukuisia aktiivisia harrastuskerhoja.

Killat ajavat koulutusohjelmansa opiskelijoiden etua ja järjestävät näille erilaisia vapaa-ajan virikkeitä.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsenten yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunta huolehtii myös mm. jäsentensä terveydenhoidosta YTHS:n kanssa tekemänsä sopimuksen kautta sekä asumisesta Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) kanssa. www.ltky.fi

 

TIETORUUTU: LUT Energia

Maailma ympärillämme mullistuu ennennäkemättömällä tavalla. Elintapamme on mietittävä uusiksi: miten syömme, liikumme, asumme, harrastamme, kulutamme.

Myös energiatalous muuttuu täysin. Jo alkaneesta muutoksesta kertovat muun muassa lisääntyvä uusiutuvan energian hyödyntäminen (aurinko- ja tuulivoima) sekä sähkön varastointiin ja kysynnän joustoon liittyvät tutkimus- ja kehitystoimet. Energia-alalla on uusille tekijöille paljon haasteita ja töitä!

Lappeenrannan teknillinen yliopisto kouluttaa energia-alalle uusia asiantuntijoita. LUT Energian energia-, sähkö- ja ympäristötekniikka kulkevat tutkimuksen ja koulutuksen eturivissä. Hallitsemme energia-alan kattavasti. Toimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Osaamisestamme kertovat myös kymmenet myönnetyt patentit. Vuosittain energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmistamme valmistuu yli 100 diplomi-insinööriä ja viitisentoista tekniikan tohtoria, jotka sijoittuvat laajasti eri tehtäviin yliopistoista yrityksiin.

Tutkimus- ja koulutusaiheitamme ovat esimerkiksi uusiutuva energia, tuuli- ja aurinkoenergia, bioenergia, ydinturvallisuus, sähkövarastot, älykkäät sähköverkot, ajoneuvojen hybridisointi, elinkaarimallinnus, talotekniikka. Näitä tarvitaan työkaluksi energiamurroksen tiellä. Kaikilla koulutusohjelmillamme on kansainvälinen laatuleima.

Energia-alan diplomi-insinööriksi?

LUT Energian Koulutusohjelmat ovat energiatekniikka, sähkötekniikka ja ympäristötekniikka. Diplomi-insinööriksi voit hakea valtakunnallisen tekniikan yhteisvalinnan kautta.

Seuraava yliopistojen yhteishakuaika on 3.3.-1.4.2014 klo 16.15.