Tiedostojen kopiointi, Lightroom, Battlefield 4 & Windowsin käynnistyminen

15.05.2014 16:31 |

 

Tiedostojen kopiointi

Tiedostojen kopioinnissa mittaamiseen käytettiin sekuntikelloa ja testi suoritettiin kopioimalla tiedostoja Windows 7:n työpöydällä.

Pienten tiedostojen kansiossa tiedostoja oli yhteensä 2769 kahden ja 19 kilotavun välillä ja kokoa kansiolla oli 29,1 megatavua. Asemilla ei sekunnin tarkkuudella ollut eroja tässä testissä, mikä johtuu osittain välimuistin käytöstä kirjoitusoperaatioissa. Sen sijaan, että data kirjoitettaisiin suoraan NAND-piirille, asemat käyttävät DDR-välimuistia datan väliaikaiseen tallentamiseen, josta data myöhemmin kirjoitetaan NAND-piireille. Tarkoituksena on nopeuttaa etenkin pieniä kirjoitusoperaatioita, joiden kirjoittaminen on muuten hidasta.

Sekalaisten tiedostojen kansiossa tiedostoja oli yhteensä 3655, joiden koko vaihteli kahden ja 912 kilotavun välillä. Kokoa kansiolla oli 401 megatavua. Eroja asemien välillä ei juurikaan ollut eikä RAID 0:sta ollut mitattavaa hyötyä.

Isona tiedostona käytettiin yhtä 4,37 gigatavun MKV-tiedostoa. Nyt RAID 0 –tilasta alkoi olla selvää hyötyä ja siirtoajat putosivat melkein puoleen. Crucial selviytyi testistä mallikkaasti, mutta Intelistä ei voi sanoa samaa. Vaikka erot olivat pitkälti vain parin sekunnin luokkaa, hidastui Intel vielä enemmän käytettynä ja 240 gigatavun malli oli yksi testijoukon hitaimpia.

 

Adobe Lightroom 5.3

Adobe Lightroom 5.3 64-bit ohjelmasta ladattiin kokeiluversion Adoben sivulta, joka toimitettiin 871 megatavun suuruisessa purettavassa exe-tiedostossa.

Asentajaa aukaistaessa se pyytää ensin purkamaan tiedostot ennen kuin itse asennus alkaa. Purkuun kuluva aika mitattiin sekuntikellolla eikä huomattavia eroja asemien välillä ollut.

Asennuksessa sekä Intel että Crucial pärjäsivät keskiverrosti ja oikeastaan ainut huomauttava asia on 240 gigatavun Intelin muutaman sekunnin hidastuminen käytettynä. Yllättäen RAID 0:sta ei asennuksessakaan ollut minkäänlaista apua, vaan päinvastoin suorituskyky voi jopa heikentyä.

Lightroomiin tuotiin 1063 Canon 550D –kameralla otettua JPG kuvaa, joilla oli yhteensä kokoa 6,44 gigatavua. Erot olivat tässä testissä marginaalisia ja on selvää, että pullonkaulat ovat jossain muualla.

 

Battlefield 4

Battlefield 4 oli valmiiksi asennettuna asemalle, joten testeissä keskityttiin latausaikoihin. Peli käynnistettiin offline-tilassa, jolla ehkäistiin mahdolliset nettiyhteyden aiheuttamat eroavaisuudet.

Pelin latauksessa sekuntikello käynnistettiin exe-tiedostoa avatessa ja pysäytettiin DICE-logon tullessa ruutuun. Allekirjoittaneen täytyy myöntää, että 18 sekunnin tulokset eivät välttämättä ole tarkkoja, sillä pelin avaamisessa oli pieniä ongelmia Originin päivitysten takia. Peli ei jostain syystä ladannut ensimmäisellä kerralla ollenkaan Originin päivittäessä itseään, joten tulokset ovat toiselta latauskerralta, jolloin jotain dataa voi jo olla tietokoneen keskusmuistissa. Myöhemmässä vaiheessa Internetyhteys otettiin kokonaan pois päältä ja tulokset olivat jälleen 22 sekunnin luokkaa, mutta testien kokonaispituuden takia testejä ei lähetty uusimaan kaikilla asemilla.

Kampanjan latauksessa aloitettiin uusi kampanja normaalilla vaikeustasolla ja ajanotto aloitettiin vaikeustasoa klikattaessa ja pysäytettiin EA:n logon ilmestyessä ruutuun.

 

Windowsin käynnistyminen

Käynnistysaikaa mitattiin kolmesti sekä käsin että Boot Racer ohjelmalla. Selvästi väärentyneet tulokset jätettiin huomioimatta ja testi uusittiin.

Käsin mitattaessa ajanotto aloitettiin virtanapin painalluksesta ja lopetettiin Windowsin työpöydän tullessa näkyviin. Mitään merkittävää eroa asemien välillä ei ollut, mutta RAID 0 –tilassa käynnistysaika piteni jopa kymmenellä sekunnilla. Tämä johtuu pitkälti RAID-ajurien lataamisesta, joka suoritetaan ennen käyttöjärjestelmän lataamista.

Boot Racer –ohjelmalla mitattaessa erot yhden aseman ja RAID 0:n välillä sen sijaan olivat pienemmät, koska Boot Racer mittaa vain Windowsin käynnistykseen kuluvan ajan eikä huomioi muun muassa emolevyn POST-aikaa.

Sisältö

  1. Intel SSD 730 & Crucial M550
  2. Intel SDD 730 –sarjan SSD-asemat
  3. Crucial M550 -sarjan SSD-asemat
  4. RAID 0 -lohkokokojen vertailua
  5. Testikokoonpano & suorituskykymittaukset: CrystalDiskMark 3
  6. Tiedostojen kopiointi, Lightroom, Battlefield 4 & Windowsin käynnistyminen
  7. Loppuyhteenveto