UUSIMMAT

Intohimona konetekniikka

23.03.2015 12:34 | Aki Lehti

Heidi Piili LUTKonetekniikka mielletään helposti rasvaisten konehallien tyyssijaksi, jossa nainen on harvinainen näky. Onko asia näin, LUT:n lasertekniikan tutkija Heidi Piili?

– Ei todellakaan! Tekniikassa on erittäin paljon mielenkiintoisia asioita, ihan puhtaan konetekniikankin puolella. On totta, että ne mielletään ja tiedetään miesvaltaisiksi aloiksi, ja ehkä juuri siksi naiset jättävät herkästi hakematta niille aloille. Ennakkoluuloista kannattaa vähät välittää ja mennä siihen suuntaan mikä itseä kiinnostaa. Itseluottamusta se tosin vaatii, pitää olla myös luontaista kiinnostusta tekniikkaa ja yleensä luonnontieteitä kohtaan.

Piilin mukaan ei ole sellaista aihetta, jota nainen ei tekniikasta osaisi.

– Aiheet, joita olen itse nykyisessä työssäni LUT Laserin tutkijana käsitellyt, soveltuvat yhtä hyvin naisille kuin miehille.

Miten itse olet valinnut tekniikan alan ja erityisesti lasertekniikan?

– Olen aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä ja tekniikasta, ja siitä syystä tulin aikanaan (1995) LUT:iin opiskelemaan kemiantekniikkaa. Tottakai tietty pakollinen perusrakenne kuuluu opintoihin, mutta muuten oli mahdollista räätälöidä itselle mieluinen kokonaisuus. Pystyin opiskelemaan asioita, jotka koin hyödylliseksi itselleni, kuten kieliä ja kauppatieteitä. Opiskelumotivaatiokin oli hyvä, kun tiesi tekevänsä sitä itseään ja omaa tulevaisuuttaan varten.

– DI-opintojeni loppuvaiheessa LUT Laserilla oli tarjolla minua kovasti kiinnostanut diplomityöpaikka liittyen paperin laserleikkaukseen. Sain LUT Laserilta tutkijan paikan, ja kiinnostuin aiheesta todella paljon. Lopulta valmistuin paperitekniikkaan suuntautuneeksi DI:ksi vuonna 2003.

DI-opintojen jälkeen Piili päätti aloittaa jatko-opinnot LUT:ssa. Tosin tutkijan ura ei ollut käynyt hänellä mielessä.

– Jos joku olisi LUT-opintojani aloittaessani kertonut minulle, että väittelen tekniikan tohtoriksi konetekniikan alalta ja vieläpä lasertekniikasta, olisin kuollut nauruun. Jatko-opinnot eivät olleet minulle mikään itsestäänselvyys, mutta koulutuksen ja iän myötä kiinnostus niitä kohtaan kasvoi. Ja sitten kun avautui mahdollisuus päästä LUT Laserille, niin se vaan jotenkin kolahti.

– Lasertekniikka on moderni valmistustekniikka, jossa jatkuvasti tutkitaan jotain uutta, ja kehitetään uusia tapoja tehdä asioita. Tekniikka on hyvin monipuolinen: sen ei tarvitse olla vain laserhitsausta, vaan se voi olla myös vaikka lasermerkkausta tai laserleikkausta. Vaihtoehtoja riittää.

Väiteltyään tekniikan tohtoriksi Heidi Piili on jatkanut tutkijan uraa LUT Laserilla. Hän kuvailee työtään todella monipuoliseksi ja käytännönläheiseksi.

– Usein mielletään, että yliopistotutkijat istuvat kammioissaan, mutta tutkimustyön lisäksi työhön kuuluu myös paljon opetusta sekä yliopisto-opiskelijoille että teollisuuden edustajille. Tutkimusryhmämme on mukana useissa erilaisissa projekteissa, tapahtumissa ja konferensseissa. Tällä hetkellä työskentelen metallien lisäävän valmistuksen eli 3D-tulostuksen parissa. Tykkään työstäni todella paljon, sillä pääsen aitiopaikalta seuraamaan tulevaisuuden alan kehittymistä.

Tarkempi kuvaus Heidi Piilin väitöskirjan aiheesta.
 

Kuva metallien lisäävästä valmistuksesta eli ns. 3D-tulostuksesta (Kuva: LUT Laser)

TIETORUUTU:

LUT Energiajärjestelmät: energia-, sähkö-, ympäristö- ja konetekniikka

Maailma ympärillämme mullistuu ennennäkemättömällä tavalla. Elintapamme on mietittävä uusiksi: miten syömme, liikumme, rakennamme, asumme, harrastamme, kulutamme.

Myös energiatalous muuttuu täysin. Jo alkaneesta muutoksesta kertovat muun muassa lisään-tyvä uusiutuvan energian hyödyntäminen (aurinko- ja tuulivoima) sekä sähkön varastointiin ja kysynnän joustoon liittyvät tutkimus- ja kehitystoimet. Energia-alalla on uusille tekijöille paljon haasteita ja töitä!

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) kouluttaa tekniikan asiantuntijoita tulevaisuuden ratkaisijoiksi. LUT:n energia-, sähkö-, ympäristö- ja konetekniikka kulkevat tutkimuksen ja koulutuksen eturivissä. Toimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaa-juisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Osaamisestamme kertovat myös kymmenet myönnetyt patentit. Vuosittain energia-, sähkö- ja ympäristö- ja konetekniikan koulutusohjelmistamme valmistuu yli lähes 200 diplomi-insinööriä ja yli 20 tekniikan tohtoria, jotka sijoittuvat laajasti eri tehtäviin yliopistoista yrityksiin.

Tutkimus- ja koulutusaiheitamme ovat esimerkiksi uusiutuva energia (tuuli-, aurinko- ja bio-energia), ydinturvallisuus, sähkövarastot, älykkäät sähköverkot, ajoneuvojen hybridisointi, elinkaarimallinnus, talotekniikka, virtuaaliset suunnittelu- ja kehitysympäristöt, tuotannon simulointi, laserhitsaus, mekatronisen koneen dynamiikka ja metallirakenteiden väsyminen. Näitä tarvitaan työkaluiksi energiamurroksen tiellä. Kaikilla koulutusohjelmillamme on kan-sainvälinen laatuleima, ja yliopistomme on maailman 300 parhaan yliopiston joukossa.

Viisi hyvää syytä, miksi kannattaa valita LUT:

Energia-alan diplomi-insinööriksi?

LUT Energiajärjestelmät

Hakukohteet:

Diplomi-insinööriksi voit hakea valtakunnallisen tekniikan yhteisvalinnan kautta.
Syksyllä 2015 alkavan diplomi-insinöörikoulutuksen yhteishaku on 17.3.-9.4.2015 klo 15.00.

LUT:n tekniikan koulutusohjelmiin haetaan diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteishaussa sähköisesti keväällä seuraavan syksyn opintoihin osoitteessa Opintopolku.fi.