Uusimmat

Muistikatsaus – Syksy 2006

21.08.2006 18:51 Muropaketin toimitus

Intel siirtyi kokonaan toisen sukupolven DDR-tekniikkaan jo viime vuoden aikana, mutta AMD on ottanut uuden tekniikan vastaan varovaisemmin. Toukokuun 23. päivänä julkaistujen AM2-prosessoreiden myötä myös AMD siirtyi tukemaan DDR2-tekniikkaa, joten jatkossa kummaltakaan valmistajalta ei ole luvassa uusia prosessoreita, jotka soveltuisivat yhteistyöhön DDR-tekniikan kanssa. DDR2-muistivalikoima oli vielä vuosi sitten kohtuullisen heikkoa, mutta valmistajat ovat varsinkin tämän vuoden aikana alkaneet panostamaan urakalla uusiin muisteihin. Artikkelin kirjoitushetkellä valikoima on myös Suomessa hyvä ja kattaa perusmuistien lisäksi ylikellottajille suunnattuja erikoismuisteja.

Muropaketti paneutui helmikuussa DDR2-muistikatsaus-artikkelin turvin kolmeen muistikampapariin: Kingston HyperX KHX7200DK2/1G:hen, OCZ PC2-5400 Gold Dual Channeliin ja Corsair TWIN2X1024-8000UL:iin, ja lisäksi testipenkissä on käväissyt pikaisesti suositut Corsair TWIN2X1024-5400UL -muistikammat. Tässä artikkelissa tarkempaan tutkintaan otetaan Corsairin TWIN2X2048-6400C3- ja G.Skillin F2-6400CL4D-2GBPK- sekä F2-8500PHU2-2GBHZ-muistikammat, ja mukana on myös vertailuna Corsairin TWIN2X1024-5400UL-muistikammat.

Corsair TWIN2X2048-6400C3

Corsair oli yksi ensimmäisistä valmistajista, joka toi markkinoille ylikellottajille suunnattuja muistikampoja, eikä valmistaja ole DDR2-kelkkaan hyppäämisen jälkeen vaihtanut toimivaa strategiaansa. Corsairin muistikampojen saatavuus on Suomessa kohtalaisen hyvä ja DDR2-muistikampapaketteja on saatavilla sekä 512 että 1024 megatavun kammoilla useissa nopeusluokissa. Tässä artikkelissa perehdytään TWIN2X2048-6400C3-muistikampoihin, joille luvataan toimivuus 400 MHz:n (800 MHz DDR) kellotaajuudella 3-4-3-9-muistiasetuksilla 2,2 voltin käyttöjännitteellä. TWIN2X2048-6400C3-pakkauksella on hintaa Suomessa reilut 450 euroa.

Corsair luottaa edelleen tiukasti mustiin heatspreadereihin, jotka nähtiin jo ensimmäisissä Suomeenkin saapuneissa muistikammoissa. Valmistajan lupaama elinikäinen takuu pitää ainoastaan, jos näitä heatspreadereita ei ole irrotettu. Ja itse asiassa metallilevyt on liimattu kiinni muistipiireihin niin kovin, ettei niitä pelkästään repimällä edes kovin helposti saa irti. Heatspreaderin päällä olevasta tarrasta on luettavissa muistikamman malli, nopeus, koko ja muistiasetukset, mutta valitettavasti tarvittavaa käyttöjännitettä ei ole esillä.

CPU-Z:lla tarkistettuna muistikammat toimivat tarkalleen 400,7 MHz:n kellotaajuudella, joka vaati 266 MHz:n väylätaajuudella toimivan Intel Core 2 Extreme X6800 -prosessorin kanssa 2:3-muistikertoimen. Samaiselta välilehdeltä näkyy myös 2,2 voltin käyttöjännitteen turvin käytössä olevat 3-4-3-9-muistiasetukset sekä ylälaidasta yhteensä 2048 megatavun muistimäärä ja käytössä olevat kaksi muistikanavaa.

SPD-välilehdeltä löytyy muistikampoihin ohjelmoidut tehdasasetukset, jotka 400 MHz:n kellotaajuudella ovat 3-4-3-9-22-2T ja 533 MHz:llä 5-5-5-12-30-2T. Muistipiirit on valmistettu tämän vuoden 17. viikolla ja lisäksi muistikampa tukee EPP-ominaisuutta.

EPP (Enhanced Performance Profiles) on NVIDIAn ja Corsairin yhdessä kehittämä avoimeen standardiin perustuva ominaisuus, jolla muistikampojen SPD-asetukset varastoivaan ROM-piiriin kirjoitetaan entistä enemmän muistiasetuksia sisältäviä ylikellotusprofiileita. ROM-piiriin voidaan tallentaa joko kaksi täyttä profiilia tai neljä lyhyempää profiilia. Emolevyn BIOS täytyy olla yhteensopiva EPP:n kanssa, minkä jälkeen haluttuja asetuksia voidaan säätää myös BIOS:sta. EPP korottaa tarvittaessa muistijännitettä ja yhdessä NVIDIAn nForce 590 SLI -emolevyn kanssa järjestelmä osaa laskea prosessorin kerrointa ja korottaa HTT-väylätaajuutta optimaalisen muistiväylän saavuttamiseksi. Kaikki Corsairin XMS2-muistikammat sisältävät jatkossa Enhanced Performance -profiilit ja ne tunnistaa SLI-Ready-tarrasta.

Ylikellotukset suoritettiin ensimmäiseksi Intel Core 2 Extreme X6800 -prosessorilla, jolloin emolevynä käytettiin i975X-piirisarjallista Asus P5W DH Deluxea. Muisteja ajettiin emolevyn tarjoamalla maksimilla 2,4 voltin käyttöjännitteellä ja maksimit muistikampojen kellotaajuudet testattiin sekä löysemmillä 5-5-5-12- että kireämmillä 3-3-3-5-asetuksilla.

5-5-5-12-asetuksilla muistikammat taipuivat 545,3 MHz:n kellotaajuuteen ja 3-3-3-5-asetuksillakin päästiin reilusti yli 400 MHz:n aina 445,5 MHz:n kellotaajuuteen saakka.

AMD-kokoonpanolla prosessorina käytettiin Athlon 64 X2 5000+:aa ja Foxconn C51XEM2AA -emolevyä, josta muistijännitettä saatiin ulos 2,5 volttia. AM2-prosessoreilla ylikellottaminen on hieman hankalampaa, sillä muistikampojen kellotaajuus muodostetaan prosessorin kokonaiskellotaajuudesta jakamalla se kokonaisluvulla. Esimerkiksi DDR2-800-asetus tarkoittaa 400 MHz:n kellotaajuutta muistikammoille ja Athlon 64 X2 5000+:n 2600 MHz:n kellotaajuutta ei pystytä jakamaan kokonaisluvuilla siten, että lopputulokseksi tulisi 400 MHz. Vaihtoehdot jakajiksi ovat seitsemän tai kuusi, jotka tuottavat muistikampojen kellotaajuudeksi joko 372 tai 433 MHz. Pelkästään muistikampojen maksimia kellotaajuutta testatessa tästä ei vielä synny ongelmaa, mutta mukaan lukien myös prosssorin viimeisten megahertsien viilauksessa kerroin voi muodostua ongelmaksi.

AMD-alustalla päästiin 5-5-5-12-muistiasetuksilla ja korkeammalla muistijännitteellä Intel-alustaa heikompaan tulokseen, sillä 541,6 MHz oli viimeinen kellotaajuus, jolla SuperPI 8M onnistuttiin ajamaan läpi. Toisaalta kireillä 3-3-3-5-asetuksilla päästiin hieman pidemmälle 453,5 MHz:iin.

 

G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK

G.Skill on suurimmalle osalle suomalaisista hieman tuntemattomampi muistivalmistaja, mutta muualla maailmassa, varsinkin Aasiassa, G.Skillin muistikammat ovat olleet kovassa iskussa ylikellotustesteissä. Muutamia G.Skillin muistikampamalleja saa nykypäivänä Suomestakin, joten Muropaketin vertailuun otettiin mukaan kahdet eri muistikampaparit. Ensimmäisenä jonossa on F2-6400CL4D-2GBPK-nimihirviön omaava paketti, joka selvemmin ilmaistuna pitää sisällään kaksi gigatavun DDR2-800-muistikampaa, jotka on speksattu toimimaan 4-4-4-12-asetuksilla. Valitettavasti G.Skillin artikkelissa testattavia muistikampoja ei ainakaan toistaiseksi ole saatavilla Suomesta.

G.Skillin muistikamman muistipiirit on peitetty myös heatspreadereilla ja turkoosit metallilevyt on nivottu yhteen metalliklipsuilla. Näistä toisen päällä on tarra, jonka poistaminen mitätöi G.Skillin muistikammoille myöntämän elinikäisen takuun. Corsairin tarraan verrattuna G.Skillin tarra on informatiivisempi ja paljastaa mallin, muistityypin, nopeuden ja asetusten lisäksi suositeltavan käyttöjännitteen. 2,0-2,1 voltilla muisteja voidaan ajaa 4-4-4-12-asetuksilla.

CPU-Z:n Memory-välilehti on täysin vastaavanlainen, kuin Corsairin muistikammoilla.

SPD-välilehti on hyvin erilainen, vaikka ylälaidassa onkin listattu muistikamman koko, nopeus, valmistaja ja malli. Muistikammat eivät tue EPP-ominaisuutta ja 400 MHz:n kellotaajuudella muistikammat on speksattu toimimaan 5-5-5-15-18-asetuksilla ja 266 MHz:llä 4-4-4-10-12-asetuksilla.

Intel-kokoonpanolla ja 5-5-5-12-asetuksilla päästiin 419,7 MHz:n kellotaajuuteen, mikä on huomattavasti vähemmän verrattuna Corsairin muistikampoihin, jotka ylsivät 550 MHz:iin. Kireillä 3-3-3-5-asetuksilla ei ylletty edes 400 MHz:iin, vaan jäätiin 380,2 MHz:iin.

AMD-kokoonpanolla 5-5-5-12-asetuksilla ei päästy edes Intel-kokoonpanon asettamalle 420 MHz:n tasolle, vaan muistikammoilla oli tyytyminen 408,1 MHz:n kellotaajuuteen. 3-3-3-5-asetuksilla toisaalta päästiin pari megahertsiä korkeammalle 382,2 MHz:iin.

 

G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ

G.Skillin toinen muistipakkaus on F2-8500PHU2-2GBHZ, joka käsittää niin ikään kaksi gigatavun muistikampaa. 6400-pakkauksen DDR2-800-nopeuteen speksattujen muistikampojen sijaan 8500-muistikampojen luvataan toimivan DDR2-1066-nopeudella eli 533 MHz:n kellotaajuudella. Muistiasetukset ovat jopa hieman kireämmät, kuin 6400-muistikammoilla, mutta toisaalta 4-4-4-5-asetukset vaativat myös 2,4 voltin käyttöjännitteen.

G.Skillin 6400-muistikampoihin verrattuna 8500-muistikammoissa heatspreaderin väri on muuttunut mustaksi, mutta muuten yleisilme on samanlainen. Huomioitavaa on 2,4 voltin käyttöjännite, jos mielii 4-4-4-5-asetuksiin 533 MHz:n kellotaajuudella, sillä läheskään kaikissa emolevyissä ei löydy säätövaraa näin ylös.

CPU-Z näyttämissä tiedoissa ei suurempia eroja aiempiin muistikampoihin ole, joskin kellotaajuus on korkeampi ja tämän myötä myös kerroin on vaihtunut 1:2:een.

SPD-välilehden tiedot mukailevat 6400-muistikampojen tietoja, mutta erikoisempana puolena asetuksissa näkyy 500 MHz:n kellotaajuus 4-4-4-5-12-asetuksilla ja Max Bandwidth -kohdassakin on merkintä PC8000 (500 MHz).

Intel-kokoonpanolla 5-5-5-12-asetuksilla päästiin ainoastaan 540,4 MHz:iin, eli Corsairin 6400-muistikammat onnistuivat päihittämään G.Skillit muutamalla megahertsillä. 3-3-3-5-asetuksilla saavutettiin 432,2 MHz:n kellotaajuus, mikä sekin jää Corsair 6400 -muistikammoista pienellä erolla.

AMD-kokoonpanolla ei suuria yllätyksiä pääse tapahtumaan, sillä 5-5-5-12-asetuksilla kellotaajuus saatiin hilattua 537,5 ja 3-3-3-5-asetuksilla 437 MHz:iin.

Corsairin TWIN2X1024-5400UL-muistikampoja ei tässä artikkelissa enää tarkemmin tutkita, sillä katsaus niihin löytyy Abit AW8-MAX -emolevyartikkelin yhteydestä. Muistikammoilla kuitenkin ajettiin uudestaan ylikellotustestit ja 5-5-5-12-asetuksilla muistikampoja saatiin revitettyä jopa 540,5 MHz:n kellotaajuudella. 3-3-3-5-asetuksilla päästiin 377,1 MHz:iin.

Muropaketti, Abit AW8-MAX & Corsair CM2X512A-5400UL

AMD-alustalla 5-5-5-12-asetuksilla päästiin 498,8 ja 3-3-3-5-asetuksilla 370,3 MHz:n kellotaajuuteen.

Sisältö

  1. Muistikatsaus - Syksy 2006
  2. Testikokoonpano, Testitulokset, Ylikellotus & Loppuyhteenveto