Tiedostojen kopiointi, Lightroom, Battlefield 4 & Windowsin käynnistyminen

23.12.2014 13:53 |

 

Tiedostojen kopionti

Tiedostojen kopioinnissa mittaamiseen käytettiin sekuntikelloa ja testi suoritettiin kopioimalla tiedostoja Windows 7:n työpöydällä.

Pienten tiedostojen kansiossa tiedostoja oli yhteensä 2769 kappaletta, joiden koko oli 2-19 kilotavun välillä ja yhteensä kokoa kansiolla oli 29,1 megatavua. Asemilla ei sekunnin tarkkuudella ollut eroja tässä testissä, mikä johtuu osittain välimuistin käytöstä kirjoitusoperaatioissa. Sen sijaan, että data kirjoitettaisiin suoraan NAND-piirille, asemat käyttävät DDR-välimuistia datan väliaikaiseen tallentamiseen, josta data myöhemmin kirjoitetaan NAND-piireille. Tarkoituksena on nopeuttaa etenkin pieniä kirjoitusoperaatioita, joiden kirjoittaminen on muuten hidasta.

Sekalaisten tiedostojen kansiossa tiedostoja oli yhteensä 3655, joiden koko vaihteli 2-912 kilotavun välillä. Kokoa kansiolla oli 401 megatavua. Eroja asemien välillä ei juurikaan ollut.

Isona tiedostona käytettiin yhtä 4,37 gigatavun MKV-tiedostoa. 850 EVO suoritui testissä erinomaisesti, mutta 256 gigatavun MX100 ei suoriutunut yhtä mallikkaasti ja hidastui lisäksi käytössä huomattavasti.

 

Lightroom

Adobe Lightroom 5.3 64-bit -ohjelmasta ladattiin kokeiluversion Adoben sivulta, joka toimitettiin 871 megatavun suuruisessa purettavassa exe-tiedostossa.

Asentajaa aukaistaessa asentaja pyytää ensin purkamaan tiedostot ennen kuin itse asennus alkaa. Purkuun kuluva aika mitattiin sekuntikellolla eikä huomattavia eroja asemien välillä ollut.

Asennuksessa 850 EVO oli tyhjänä markkinoiden nopein asema, mutta aseman täyttäminen ja eriyisesti käyttö hidasti asemaa huomattavasti verrattaessa muihin asemiin. MX100 sen sijaan suoritui keskiverrosti eikä hidastunut, vaikka asemaa käytettiin.

Lightroomiin tuotiin 1063 Canon 550D –kameralla otettua .jpg-kuvaa, joilla oli yhteensä kokoa 6,44 gigatavua. Erot olivat testissä marginaalisia.

 

Battlefield 4

Battlefield 4 oli valmiiksi asennettuna asemalle, joten testeissä keskityttiin latausaikoihin. Peli käynnistettiin offline-tilassa, jolla ehkäistiin mahdolliset nettiyhteyden aiheuttamat eroavaisuudet.

Pelin latauksessa sekuntikello käynnistettiin exe-tiedostoa avatessa ja pysäytettiin DICE-logon tullessa ruutuun. Erot testissä jäivät parin sekunnin tasolle eikä asemien välillä näin ollen ollut merkittävää eroa.

Kampanjan latauksessa aloitettiin uusi kampanja normaalilla vaikeustasolla ja ajanotto aloitettiin vaikeustasoa klikattaessa ja pysäytettiin EA:n logon ilmestyessä ruutuun.

 

Windowsin käynnistyminen

Käynnistysaikaa mitattiin kolmesti sekä käsin että Boot Racer ohjelmalla. Selvästi väärentyneet tulokset jätettiin huomioimatta ja testi uusittiin.

Käsin mitattaessa ajanotto aloitettiin virtanapin painalluksesta ja lopetettiin Windowsin työpöydän tullessa näkyviin. Mitään huomattavaa eroa ei asemien välillä ollut.

 

Boot Racerilla mitattuna MX100:n 256 gigatavun asema oli noin 2 sekuntia nopeampi kuin 512 gigatavun asema ja 850 EVOn 250 gigatavun asema noin 1,5 sekuntia nopeampi kuin 500 gigatavun asema.

Sisältö

  1. Samsung 850 EVO & Crucial MX-100
  2. Samsung 850 EVO –aseman esittely
  3. Crucial MX100 –aseman esittely
  4. Testikokoonpano & suorituskyky: CrystalDiskMark 3
  5. Tiedostojen kopiointi, Lightroom, Battlefield 4 & Windowsin käynnistyminen
  6. Loppuyhteenveto