Tiedostojen kopiointi, Lightroom, Battlefield 4 & Windowsin käynnistyminen

24.09.2014 23:31 |

 

Tiedostojen kopiointi

Tiedostojen kopioinnissa mittaamiseen käytettiin sekuntikelloa ja testi suoritettiin kopioimalla tiedostoja Windows 7:n työpöydällä.

Pienten tiedostojen kansiossa tiedostoja oli yhteensä 2769 kahden ja 19 kilotavun välillä ja kokoa kansiolla oli 29,1 megatavua. Asemilla ei sekunnin tarkkuudella ollut eroja tässä testissä, mikä johtuu osittain välimuistin käytöstä kirjoitusoperaatioissa. Sen sijaan, että data kirjoitettaisiin suoraan NAND-piirille, asemat käyttävät DDR-välimuistia datan väliaikaiseen tallentamiseen, josta data myöhemmin kirjoitetaan NAND-piireille. Tarkoituksena on nopeuttaa etenkin pieniä kirjoitusoperaatioita, joiden kirjoittaminen on muuten hidasta.

Sekalaisten tiedostojen kansiossa tiedostoja oli yhteensä 3655, joiden koko vaihteli kahden ja 912 kilotavun välillä. Kokoa kansiolla oli 401 megatavua. 850 Pro suoriutui testissä hyvin, mutta huomattavaa eroa asemien välillä ei ollut havaittavissa.

Isona tiedostona käytettiin yhtä 4,37 gigatavun MKV-tiedostoa. 850 Pro oli testissä nopein asema eikä minkään asteista hidastumista ollut havaittavissa. Kuitenkaan merkittävää eroa esimerkiksi OCZ:n Vector 150:een ei syntynyt.

 

Lightroom

Adobe Lightroom 5.3 64-bit ohjelmasta ladattiin kokeiluversion Adoben sivulta, joka toimitettiin 871 megatavun suuruisessa purettavassa exe-tiedostossa.

Asentajaa aukaistaessa asentaja pyytää ensin purkamaan tiedostot ennen kuin itse asennus alkaa. Purkuun kuluva aika mitattiin sekuntikellolla eikä huomattavia eroja asemien välillä ollut.

Asennuksessa 850 Pro oli selvästi nopein asema. Eroa syntyi varsinkin käytettynä jopa useita sekunteja muihin asemiin verrattuna ja suurempaa ohjelmaa asennettaessa (esimerkiksi peliä), absoluuttinen ero 850 Pro eduksi kasvaisi entisestään.

Lightroomiin tuotiin 1063 Canon 550D –kameralla otettua JPG kuvaa, joilla oli yhteensä kokoa 6,44 gigatavua. Eroa SSD-asemien välillä ei tässä testissä ollut käytännössä lainkaan.

 

Battlefield 4

Battlefield 4 oli valmiiksi asennettuna asemalle, joten testeissä keskityttiin latausaikoihin. Peli käynnistettiin offline-tilassa, jolla ehkäistiin mahdolliset nettiyhteyden aiheuttamat eroavaisuudet.

Pelin latauksessa sekuntikello käynnistettiin exe-tiedostoa avatessa ja pysäytettiin DICE-logon tullessa ruutuun. 850 Pro oli jälleen nopea, mutta erot latausajoissa olivat korkeintaan parin sekunnin luokkaa.

Kampanjan latauksessa aloitettiin uusi kampanja normaalilla vaikeustasolla ja ajanotto aloitettiin vaikeustasoa klikattaessa ja pysäytettiin EA:n logon ilmestyessä ruutuun.

 

Windowsin käynnistyminen

Käynnistysaikaa mitattiin kolmesti sekä käsin että Boot Racer -ohjelmalla. Selvästi väärentyneet tulokset jätettiin huomioimatta ja testi uusittiin.

Käsin mitattaessa ajanotto aloitettiin virtanapin painalluksesta ja lopetettiin Windowsin työpöydän tullessa näkyviin. Testien perusteella 850 Pro oli nopein asema Windowsin käynnistykseen, mutta jälleen erot jäivät melko marginaalisiksi, eikä parin sekunnin ero ole ainakaan peruskäyttäjälle huomattava.

Sisältö

  1. Samsung 850 Pro (256 Gt)
  2. Ominaisuuksien esittely
  3. Testikokoonpano & suorituskykymittaukset: CrystalDiskMark 3
  4. Tiedostojen kopiointi, Lightroom, Battlefield 4 & Windowsin käynnistyminen
  5. Loppuyhteenveto