UUSIMMAT

Suorituskykymittaukset

18.11.2020 20:00 | Aleksi Pakkala

Suorituskykymittaukset


TP-Link Deco X60 -Mesh-reitittimien suorituskykyä verrattiin taannoin Muropaketin testissä olleen TP-Link AX6000 Archer -reitittimen kanssa. Suorituskykymittaukset suoritettiin kaksikerroksisessa puurakenteisessa asunnossa, ja kolme Mesh-reititintä sijoitettiin tasaisesti pitkin asuntoa. Nopeusmittaukset suoritettiin käyttäen iperf3-työkalua.

Reitittimet kytkettiin ethernet-kaapelilla pöytätietokoneeseen, joka toimi iperf3-palvelimena, jota vasten nopeustestit ajettiin. Tietokone on yhdistetty reitittimeen 1 Gbps:n nopeudella toimivalla linkillä, joten yli 1000 megabittiä sekunnissa tuloksia ei ole mahdollista saavuttaa.

Aikaisemmassa Muropaketin testissä kahden pöytäkoneen väliseksi nopeudeksi reitittimen kautta iperf3-testissä tulokseksi saatiin 940 Mbps, joten tätä nopeampia tuloksia ei tällä testimetodilla käytännössä saavuteta.

iPerf3-ohjelma on erinomainen työkalu tiedonsiirtonopeuksien vertailuun, koska siirtonopeuksiin vaikuttavat tekijät saadaan vakioitua. iPerf3-ohjelmalla saadut tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa internet-nopeutta testaaviin työkaluihin, sillä tavallisessa internetin käytössä tapahtuu valtava määrä yhteyksien optimointia, kun taas iPerf3-ohjelma suorittaa verkon mittaukset tiukasti sille annetuilla asetuksilla.

Tämänkertaisen testin asetuksina käytettiin 30 sekunnin mittausjaksoa, TCP-tietoliikenneprotokollaa, 512 kilotavun pakettikokoa ja tiedonsiirto tapahtui yhdellä kaistalla, eli parallel streams -ominaisuutta ei käytetty.

Testit ajettiin Apple iPad Pro -tabletilla, Apple Macbook Pro -tietokoneella ja Samsung Galaxy Note 9 -puhelimella. Näistä iPad Pro tukee uutta WiFi 6 -standardia, tietokoneen ja puhelimen tukiessa vanhempaa  802.11ac-standardia, joka nykyään myös WiFi 5 -nimellä tunnetaan.

Ensimmäisessä graafissa on mittaustulokset verrokkilaitteesta. On tärkeää huomata, että iperf 3 -työkalulla saatavat nopeusmittausten tulokset riippuvat merkittävästi käytetyistä asetuksista. Asetuksia optimoidaan artikkelien välillä, joten tässä artikkelissa esiintyvät testitulokset eivät valitettavasti ole suoraan vertailukelpoisia aiemman TP-Link Archer AX6000 -testin kanssa.

Nopeusmittausten tulokset noudattelevat hyvin pitkälti samaa kaavaa edellisen testin kanssa. Testilaitteista vuoden 2020 iPad Pro tukee uutta WiFi 6 -standardia. Käsittelimme uuden standardin tämän hetkistä käytännön nopeushyötyä, tai oikeastaan sen vähäisyyttä, jo edellisessä artikkelissa.

Sama asia toistuu pitkälti nytkin, mutta nopeuserojakin löytyi. Tällä kertaa kolmannessa, eli kauimmassa mittauspisteessä tukiasemaan nähden, syntyi selvä ero WiFi 6 -standardia tukevan iPad Pro’n ja WiFi 5 -standardia tukevan Macbook Pro -kannettavan välillä tabletin hyväksi. Lopullista syytä ei kuitenkaan voi automaattisesti johtaa WiFi 6 -ominaisuuteen, sillä laitteiden antennit on sijoitettu toisistaan poikkeavasti. Tälläkin on usein vaikutuksensa lopputulokseen.

Siirryttäessä tarkastelemaan Deco X60 mesh -reitittimien tuloksia, on samantien selvää että kyseessä on kyseessä on eri kaliiberin laitteet. TP-Link Archer AX6000 -reititin saavutti keskimäärin noin 41 prosenttia paremmat tulokset, mutta tuloksissa on pientä vaihtelua.

Reitittimien tulosten ero oli pienimmillään kahdeksan prosenttia. Tuolloin nopeus mitattiin kauimmasta mittauspisteestä Galaxy Note 9 -laitteella. Muissa pisteissä ero kasvoi selvästi, ja Deco X60 oli kilpakumppaniaan selvästi hitaampi jokaisella testilaitteella ja jokaisessa mittauspaikassa.

Erot olivat suurimmillaan sijainnissa kaksi, kun testilaitteet olivat samassa kerroksessa mutta eri huoneessa tukiasemaan nähden, ja pienimmillään sijainnissa kolme, kun testilaitteet olivat eri kerroksessa toisella puolella asuntoa tukiasemasta.

Vielä noin 100 neliön kokoisessa kaksikerroksisessa puurakenteisessa asunnossa yhden laadukkaan tukiaseman kantama riittää kattamaan koko asunnon, eikä mesh-ratkaisusta ole siis hyötyä. Joissain asunnoissa tilanne on toki vaikeampi, jolloin ratkaisusta on enemmän ilo.

Mesh-verkkojen kannattavuus myös suuremmissa asunnoissa on kiistanalaista. Suora yhteys isäntätukiasemaan tarjoaa varsin riittäviä nopeuksia laitteelle, mutta mikäli laite on kytkettynä verkkoa jatkavaan tukiasemaan, putoavat siirtonopeudet dramaattisesti.

Sijoittamalla Deco X60 -tukiasemat kotiini siten, että pystyn hallinnoimaan kuinka monen tukiaseman läpi liikenne kulkee, saadaan vertailtua linkkien määrän vaikutusta verkon suorituskykyyn.

Kun päätelaite on yhdistettynä päätukiasemaan, on yhteyden nopeus iPerf3-ohjelmalla mitattuna 485 megabittiä sekunnissa, mutta kun päätelaite poistuu päätukiaseman alueelta, ja on yhteydessä verkkoon yhden linkin yli, tippuu yhteyden siirtonopeus 87 megabittiin sekunnissa. Teoreettisesti tiedonsiirtonopeuden pitäisi aina puolittua kun verkkoon lisätään yksi linkki, mutta käytännössä kun siirrytään suorasta yhteydestä päätukiasemaan yhteyteen linkin kautta, on pudotus tuotakin rajumpi.

Kun päätelaite on yhdistettynä verkkoon kahden linkin kautta, eli liikenne kulkee kaikkien kolmen tukiaseman läpi, tiedonsiirtonopeus putoaa entisestään eli 47,6 megabittiin sekunnissa.

Toki Mesh-laitteilla saadaan luotua verkko laajalle alueelle, mutta useamman Mesh-laitteen yli kulkeva liikenne on todella hidasta verrattuna suoraan yhteyteen isäntätukiasemaan.

Sisältö

  1. Johdanto
  2. Tuotteen esittely
  3. Suorituskykymittaukset
  4. Yhteenveto

Muropaketin uusimmat