Uusimmat

Muropaketin käyttäjätutkimus: Kova rauta ja MuroBBS suosituimpia – myös pelit ja VR kiinnostavat

16.11.2016 13:07 Muropaketin toimitus

Muropaketti.com

Muropaketissa tehtiin lokakuussa 2016 käyttäjätutkimus, jossa kartoitettiin Muropaketin käyttötottumuksia ja sisältötoiveita. Tutkimukseen tuli yhteensä 2 364 vastausta.

Kyselystä kävi ilmi, että 33 prosenttia vastaajista on käyttänyt Muropakettia vähintään 10 vuoden ajan. Vastaajista 73 prosenttia sanoo, että Muropaketti on heidän ensisijainen lähteensä tietotekniikka-aiheisissa uutisissa. 94 prosenttia vastaajista kertoo, että on saanut Muropaketista tietoa ostopäätöksen tueksi – etenkin näytönohjaimista ja tietokoneista etsitään lisätietoa ostopäätöksen tekoon.

Rautatestit ja uutiset kärjessä

Käyttäjät kertovat lukevansa etenkin arvosteluja ja testejä. Avoimissa vastauksissa toivotaan lisää muun muassa syvällisiä testejä, asiantuntevia artikkeleita, rauta-artikkeleita, ylikellotukseen liittyviä juttuja ja lisätietoa PC-rakentamisesta. Näiden lisäksi myös pelit ja konsolit kiinnostavat.

Jopa 66 prosenttia Muropaketin käyttäjistä ilmoittaa ylikellottavansa – etenkin nuoria aihe kiinnostaa, sillä 74 % alle 24-vuotiaista käyttäjistä kertoo ylikellottavansa.

MuroBBS-keskustelupalsta vetää käyttäjiä – kysymykseen vastanneista 87 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä MuroBBS:ää. 46 prosenttia käyttää MuroBBS:ää päivittäin, ja jopa 19 prosenttia monta kertaa päivässä. Vastaajista 78 prosenttia kokee, että MuroBBS:ää moderoidaan tarpeeksi, ja 94 prosenttia pitää artikkelien kommentointimahdollisuutta tärkeänä.

MuroBBS:ssä kiinnostaa ylivoimaisesti eniten Tietotekniikka-alue, ja toiselle sijalle nousee Muropaketin kauppaosio. Kolmatta sijaa pitää Yleinen keskustelu, neljänneksi kiilaa Pelit ja konsolit.

Käyttäjät pelaavat – videot kiinnostavat etenkin nuoria

Vastanneista 92 prosenttia kertoo pelaavaansa video- ja tietokonepelejä. Luku kasvoi, kun otettiin huomioon ne käyttäjät, jotka vastasivat käyttävänsä vain Muropakettia.

39 prosenttia vastaajista kertoo olevansa kiinnostunut tietokone- ja videopeliaiheisista jutuista.

Kyselyssä tutkittiin myös videoiden kiinnostavuutta. Muron videosisältö kiinnostaa etenkin nuorempaa käyttäjäkuntaa – jopa 52 prosenttia alle 24-vuotiaista käyttäjistä ovat tästä kiinnostuneita.

Taskumuro on etenkin nuorempien käyttäjien suosiossa – alle 24-vuotiaista lähes puolet vastanneista kertoo Taskumuron olevan heidän ensisijainen ykköslähteensä mobiiliasioissa.

VR-tuotteista ja viihde-elektroniikasta toivotaan juttuja

Näiden aiheiden lisäksi käyttäjätutkimuksessa tutkittiin, mistä aiheista käyttäjät itse toivoisivat lisää juttuja muroon.

23 prosenttia vastanneista toivoo sivustolle lisää juttuja VR-tuotteista. Myös viihde-elektroniikka kiinnostaa – 22 prosenttia vastaajista toivoo tästä genrestä artikkeleita. Vähiten vastauksia sai vaihtoehto ”Joku muu, mikä”, jota on klikannut kaksi prosenttia vastaajista.

Muropaketin tutut ja suositut arvostelut ja testit sekä tietotekniikka-aiheiset uutiset tulevat edelleen olemaan pääosassa. Palvelua kehitetään käyttäjien toivomaan suuntaan tarpeen mukaan ja muita aiheita tullaan jatkossakin käsittelemään perinteisten aiheiden ohessa.