Seagatelta tulossa 18 teratavun kiintolevyt markkinoille ensi vuonna

20.03.2017 16:17 Muropaketin toimitus

Seagate on ilmoittanut aikovansa tuoda myyntiin 18 teratavun kiintolevyt ensi vuonna. Samassa yhteydessä Seagate ilmoitti tuovansa markkinoille 12 teratavun kiintolevyt seuraavien kuukausien aikana.

Valmistajan mukaan 18 teratavun kapasiteetin saavuttamiseksi heidän pitää kehittää SMR-, TDMR- ja HAMR-teknologioita. Näistä SMR (shingled magnetic recording) on ollut käytössä jo vuodesta 2013. Tihentämällä datan varastointia pystyttiin saavuttamaan noin 25 prosentin kasvu kokonaiskapasiteetissa.

TDMR-teknologialla (two-dimensional magnetic recording) tiheyttä on mahdollista kasvattaa valmistajan mukaan viidestä kymmeneen prosenttia. Lisäksi kahden tai useamman lukupään samanaikainen käyttö kasvattaa kiintolevyn suorituskykyä merkittävästi. Seagate kertoo julkaisevansa ensimmäiset TDMR-teknologiaa käyttävät asemat tulevalla vuosineljänneksellä.

HAMR-teknologiassa (heat-assisted magnetic regording) tavoitteena on pienentää lukupäitä entisestään, mikä sekin auttaa kapasiteetin merkittävässä kasvattamisessa aiempiin teknologioihin verrattuna. Ensimmäiset HAMR-teknologialla varustetut 16 teratavun kiintolevyt valmistaja uskoo saavansa markkinoille niin ikään 2018.