Uusimmat

Nokia tarjoaa työntekijöilleen eroa vapaaehtoisessa rahapaketissa

25.02.2009 12:57 Juha Kokkonen

Nokia jatkaa kulujensa karsimista, eli omin sanoin ”toimintansa tehostamista ja sopeuttamista markkinatilanteeseen” ja kertoo eilen julkaistussa lehdistötiedotteessa uusista vapaaehtoisista järjestelyistä, joiden odotetaan pienentävän henkilöstökuluja ja vähentävän muiden henkilöstövähennysten tarvetta. Järjestelyt vuodelle 2009 sisältävät maailmanlaajuisen, vapaaehtoisen eropaketin, lyhytaikaisten palkattomien vapaiden ja sapattivapaiden laajemman käytön sekä kannustuksen lomarahojen muuttamiseen vapaa-ajaksi. Nokian henkilöstöjohtaja Hallstein Moerk kertoo Nokian kuunnelleen työntekijöiden sekä heidän edustajiensa ideota henkilöstöön liittyvien kulujen vähentämiseksi ja julkistavansa niiden pohjalta edellämainitut vapaaehtoisjärjestelyt.

Vapaaehtoinen eropaketti on tarjolla maailmanlaajuisesti kaikille työntekijöille, lukuun ottamatta tehdastyöntekijöitä ja johtoa. Eropaketti on tarjolla korkeintaan 1 000 työntekijälle maaliskuun alusta korkeintaan toukokuun loppuun. Eropaketti sisältää työvuosista riippuen 5-15 kuukauden palkan. Vuoden 2009 aikana Nokia tarjoaa lisäksi aiempaa laajemmin mahdollisuutta lyhytaikaisiin palkattomiin vapaisiin ja sapattivapaaseen, kun toiminnot sen sallivat liiketoiminnan jatkuvuuden vaarantumatta. Nokia kannustaa työntekijöitään myös muuttamaan lomarahansa vapaa-ajaksi. Esimerkiksi Suomessa työntekijöitä kannustetaan vaihtamaan lomaraha lomaksi.

Lehdistötiedote