Uusimmat

Opiskelijat ilmastohaasteen ratkaisijoina

02.03.2015 14:12 Aki Lehti

LUT

Keväällä 2014 Lappeenrannan kaupunki heitti yliopistolle (LUT) tehtävän. Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut vähentämään koko kaupungin hiilidioksidipäästöjä 80 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.  Löytyisiköhän opiskelijoiltamme innovatiivisia ajatuksia, joilla ilmastohaaste voidaan ratkaista: Miten kestävyys huomioidaan uusia asuinalueita rakennettaessa? Miten tuotetaan sähkö- ja lämpöenergiaa? Miten varmistetaan sähkön saanti? Miten vedet ja jätteet käsitellään?

Haastetta ratkaisemaan Projektityöskentely 1-opintojaksolle valikoitui kuuden opiskelijan tehoryhmä energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan opiskelijoista. Opiskelijat kokivat, että heillä olisi mahdollisuuksia tarjota uusia ratkaisuehdotuksia kaupungille ja samalla oppia myös projektinhallinta ja -työskentelytaitoja.

– Suuri paino oli sillä, että tekemämme työ liittyisi johonkin konkreettiseen, toteaa Annika Nurmi, ja Aleksi Ikonen jatkaa:Kurssi tarjosi mahdollisuuden saada makua ”oikeista” työtehtävistä.

Suuria suunnitelmia ja tiukkoja aikatauluja

Aluksi tehoryhmä sai tehtäväkseen ideoida mahdollisia ratkaisuaiheita. Aiheelle tehtiin hankesuunnitelma, mikä sisälsi suunnitelman tehtävästä työstä sekä talous- ja aikatauluarvion. Tämän jälkeen ratkaisuaiheet esiteltiin Lappeenrannan kaupungin edustajille, jotka antoivat palautetta. Opiskelijoiden suunnittelema hankesuunnitelma oli näin hyväksytty tehtäväksi.

– Alkuun myös aiheita valittaessa vahvasti oli läsnä tavoite siitä, että annetaan kaupungille sitä mitä he haluavat, ja sen pohjalta sitten mietittiin että mikä myös itseämme kiinnostaa, kertoo Annika.

 – Isot pojat” (ja tytöt) ovat vaikuttaneet oikeasti kiinnostuneilta ideoistamme ja seuranneet projektin etenemistä, sanoo Aleksi.

Projektiryhmä päätyi tekemään yleiskartoituksen erilaisista mahdollisuuksista päästöjen vähentämiseen ja sen pohjalta kaksi case-tyylistä tarkastelua. Toinen ryhmä keskittyy kaasuautoilun ympäristönäkökohtien esiintuomiseen ja toinen ryhmä tekee työtä olemassa olevan asuinalueen päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi sähkö- ja lämmitysmuotojen valinnoilla.

Ryhmässä 1 + 1 = 3 (tai enemmän]

– Parasta kurssilla on ollut vapaat kädet toteuttaa omia ideoitaan, ja saada asiantuntevaa palautetta niistä, kertoo Aleksi.

Opintojakson järjestäjän edustaja, koulutuskoordinaattori Henna Peltoniemi toteaakin, että ”opintojakson tarkoituksena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan heidän äärimmäisen laaja osaamispohjansa jo opintojen aikana. Tämä taas auttaa tulevaisuudessa kesätöiden hakua ja urasuunnittelua.”

Tämän lisäksi opiskelijat saivat koulutusta projektihallinnasta.

– Nykyään projektimuotoinen työskentely on tavallista työmarkkinoilla, joten on hienoa oppia työskentelemään sen vaatimalla tavalla”, kertoo Jani Sillman.

Annika jatkaa.

– Olen oppinut ryhmätyöskentelyn ja projektinhallinnan teoriaa sekä myös käytäntöä. Tiedän nyt mitkä asiat todennäköisesti tuottavat ongelmia projekteissa, ja kuinka niihin voi jo ennalta varautua.

LUT

Opiskelijat ratkaisevat ilmastohaastetta Projektityöskentely 1 -opintojaksolla aina kevään 2015 loppupuolelle saakka. Kuinka tehoryhmälle käy? Seuraa projektityöskentelyn etenemistä .

Projektityöskentely 1 -opintojakso on osa ympäristötekniikan kandidaatin tutkinnon opinto-ohjelmaa vuodesta 2015 lähtien. Myös Energia, sähkö- ja konetekniikan opiskelijat voivat valita opintojakson omiin opintoihinsa.

Lue sähkötekniikan kevään 2014 projektikurssista täältä.

LUT

 

TIETORUUTU:

LUT Energiajärjestelmät: energia-, sähkö-, ympäristö- ja konetekniikka

Maailma ympärillämme mullistuu ennennäkemättömällä tavalla. Elintapamme on mietittävä uusiksi: miten syömme, liikumme, rakennamme, asumme, harrastamme, kulutamme.

Myös energiatalous muuttuu täysin. Jo alkaneesta muutoksesta kertovat muun muassa lisään-tyvä uusiutuvan energian hyödyntäminen (aurinko- ja tuulivoima) sekä sähkön varastointiin ja kysynnän joustoon liittyvät tutkimus- ja kehitystoimet. Energia-alalla on uusille tekijöille paljon haasteita ja töitä!

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) kouluttaa tekniikan asiantuntijoita tulevaisuuden ratkaisijoiksi. LUT:n energia-, sähkö-, ympäristö- ja konetekniikka kulkevat tutkimuksen ja koulutuksen eturivissä. Toimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaa-juisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Osaamisestamme kertovat myös kymmenet myönnetyt patentit. Vuosittain energia-, sähkö- ja ympäristö- ja konetekniikan koulutusohjelmistamme valmistuu yli lähes 200 diplomi-insinööriä ja yli 20 tekniikan tohtoria, jotka sijoittuvat laajasti eri tehtäviin yliopistoista yrityksiin.

Tutkimus- ja koulutusaiheitamme ovat esimerkiksi uusiutuva energia (tuuli-, aurinko- ja bio-energia), ydinturvallisuus, sähkövarastot, älykkäät sähköverkot, ajoneuvojen hybridisointi, elinkaarimallinnus, talotekniikka, virtuaaliset suunnittelu- ja kehitysympäristöt, tuotannon simulointi, laserhitsaus, mekatronisen koneen dynamiikka ja metallirakenteiden väsyminen. Näitä tarvitaan työkaluiksi energiamurroksen tiellä. Kaikilla koulutusohjelmillamme on kan-sainvälinen laatuleima, ja yliopistomme on maailman 300 parhaan yliopiston joukossa.

Viisi hyvää syytä, miksi kannattaa valita LUT:

Energia-alan diplomi-insinööriksi?

LUT Energiajärjestelmät

Hakukohteet:

Diplomi-insinööriksi voit hakea valtakunnallisen tekniikan yhteisvalinnan kautta.
Syksyllä 2015 alkavan diplomi-insinöörikoulutuksen yhteishaku on 17.3.-9.4.2015 klo 15.00.

LUT:n tekniikan koulutusohjelmiin haetaan diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteishaussa sähköisesti keväällä seuraavan syksyn opintoihin osoitteessa Opintopolku.fi.

 

Aki Lehti

”Olen Muropakettia vuodesta 2010 asti avustanut freelancetoimittaja, jonka ominta alaa on popkulttuuri – musiikki, elokuvat ja kirjallisuus. Muroon rustaan lähinnä elokuva- ja tv-arvosteluja sekä niihin liittyviä uutisia ja haastatteluja. Kirjoitan säännöllisesti myös Keskisuomalaiseen, Savon Sanomiin, Karjalaiseen ja Etelä-Suomen Sanomiin. Tekstejäni on julkaistu myös esimerkiksi Helsingin Sanomissa, HS Metrossa ja useissa asiakaslehdissä. Levyarvosteluja olen kirjoittanut reilun 20 vuoden aikana lähes 1500 kappaletta ja henkilöhaastatteluja myös melkein nelinumeroisen määrän. Lempparielokuvani ovat usein niitä, jotka eivät Suomessa pääse laajempaan levitykseen, eli leffafestarikama laidasta laitaan. Lähellä sydäntä ovat esimerkiksi amerikkalainen indie-elokuva ja korealaistuotannot. Vapaa-aikani kuluu elokuvien lisäksi musiikin, kirjojen ja sarjakuvien parissa kyynelehtiessä.”

Muropaketin uusimmat