Tiedostojen kopiointi, Adobe Lightroom, GTA V & Windowsin käynnistyminen

09.11.2015 23:51 | Eero Mäensivu

 

Tiedostojen kopiointi

Tiedostojen kopioinnissa mittaamiseen käytettiin sekuntikelloa ja testi suoritettiin kopioimalla tiedostoja Windows 10:n työpöydällä useamman kerran ja mittaustuloksista otettiin keskiarvo. Viime testeistä poiketen päätimme kasvattaa artikkelissa käytettyjen tiedostojen kokoa, jotta erot SSD-asemien välillä saatiin selkeämmin esiin. Pitää kuitenkin muistaa, että normaalikäytössä pienillä datamääriä asemien erot pienentyvät merkittävästi.

Sekalaisten tiedostojen kopioinnissa kopioitava kansio sisälsi 9000 tiedostoa, joiden koko vaihteli yhden kilotavun ja 15 megatavun välillä. Kansion koko yhteensä oli 10 gigatavua. 950 Pron suorituskyky oli noin 20 sekuntia 850 Pro -asemaa nopeampi.

Isona tiedostona käytettiin yhtä 10 gigatavun BIN-tiedostoa, jonka sisältö täytettiin satunnaisella datalla. 950 Pro suoriutui jälleen vakuuttavasti ja oli yli puolet 850 Pro -asemaa nopeampi.

 

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom 5.6 64-bit ohjelmasta ladattiin kokeiluversio Adoben sivuilta, joka toimitettiin 470 megatavun suuruisessa purettavassa exe-tiedostossa. Ohjelma asennettiin asemalle ja aikaisemmista Muropaketin testeistä eroten ohjelman asennuksen kesto mitattiin sekuntikellolla.

Ohjelman asennuksessa erot asemien välillä jäivät hyvin pieniksi, eikä asemien hidastuminen vaikuttanut ohjelman asennukseen paitsi vanhemman 840 Pron kohdalla.

Ohjelman asennuksen jälkeen ohjelmaan tuotiin 350 raakakuvaa, joiden koko oli yhteensä 7,66 gigatavua. Kuten ohjelman asennuksessa, jäivät asemien väliset erot mitättömän pieniksi ja vain 840 Pro kärsi hieman hitaudesta.

 

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V asennettiin valmiiksi apuasemalle, josta sen asennus kopioitui myös muille asemille. Testissä mitattiin sekuntikellolla pelin yksinpelikampanjan latauksen kesto.

Sekuntikello käynnistettiin valittaessa yksinpelikampanja pelin päävalikosta ja pysäytettiin pelin käynnistyessä viime tallennustilanteeseen. Asemien väliset erot jäivät mitättömien pieniksi eikä asemien täyttö tai rasitus vaikuttanut merkittävästi minkään aseman kohdalla.

 

Windowsin käynnistys

Windowsin käynnistyminen mitattiin käsin sekuntikellolla sekä BootTime-ohjelmalla.

Käsin mitattaessa sekuntikello käynnistettiin virtanapin painalluksesta ja lopetettiin Windowsin työpöydän tullessa näkyviin. Tässä testissä 950 Pron huono tulos johtunee emolevyn UEFI BIOS -versiosta, joka ei ole vielä täysin optimoitu PCI-Express -väylää käyttäville asemille. Huomasimme kuitenkin, että todellinen Windowsin käynnistymisaika sekuntikellolla mitattuna on hieman muita SSD-asemia nopeampi ja lähes identtinen BootTime-ohjelmalla saatuihin tuloksiin.

Sisältö

  1. Samsung 950 Pro (256 Gt) & NVMe-protokolla
  2. Testikokoonpano & suorituskyky: CrystalDiskMark 3
  3. Tiedostojen kopiointi, Adobe Lightroom, GTA V & Windowsin käynnistyminen
  4. Loppuyhteenveto