UUSIMMAT

Suorituskykymittaukset

01.02.2018 19:00 | Aleksi Pakkala

Suorituskykymittaukset

Samsungin 860 EVO 250 Gt -SSD-levyn suorituskykyä mitattiin Muropaketin testissä luku- ja kirjoitusnopeutta mittaavalla Crystal Disk Mark -työkalulla. Suorituskykymittauksissa verrokkina toimi Samsung 850 EVO 500 Gt -asema.

Testit suoritettiin Intelin Z270-alustalle rakennetusta kokoonpanosta, jonka prosessorina toimi Intel i7-7700K, työmuistina 16 gigatavua G.Skillin TridentZ-muistia 3600 megahertsin nopeudella ja käyttöjärjestelmälevynä 500 gigatavun Samsung 850 EVO. Käyttöjärjestelmänä testikokoonpanossa oli Windows 10 Pro.

Molemmat testilevyt kirjoitettiin noin puoliksi täyteen kuvaamaan tyypillistä käyttöskenaariota. Testikattaus koostui synteettisestä Crystal Disk Mark 6 -testin 64-bittisestä versiosta ja kahdesta käytännön testistä. Käytännön testeiksi valittiin pelikansion siirto käyttöjärjestelmälevyltä testattavalle levylle ja Witcher 3-pelin latausajan mittaus testauslevylle asennettuna.

Suorituskykymittauksissa testit ajettiin kolmeen kertaan. Tulokset saatiin testiajojen keskiarvoista.

Crystal Disk Mark on laajalti käytetty työkalu massamuistien nopeuksia mitattaessa. Testityökalu mittaa levyjen perättäistä sekä satunnaista luku- ja kirjoitusnopeuksia eri tiedostokoilla. Testattujen mallien suorituskyky on hyvin samankaltaista läpi testien, luku- ja kirjoitusnopeuksien ollessa lähes identtisiä neljän kilotavun Q32T1- ja Q8T8-satunnaistesteillä.

Samsungin 860 EVO pääsee loistamaan perättäisen luku- ja kirjoitusnopeuden mittauksessa sekä satunnaisen luku- ja kirjoitusnopeuden mittauksessa Q1T1-asetuksella. 860 EVO:n perättäinen lukunopeus oli jopa 12,7 prosenttia 850 EVO -mallia korkeampi, mikä olikin suurin synteettisissä testeissä mitattu ero levyjen välillä. Myös satunnainen Q1T1-lukunopeus oli uudella mallilla huomattavat 12,7 prosenttia nopeampi.

Synteettisten suorituskykymittausten lisäksi Muropaketti testaa myös todellisia käyttötilanteita selvittääkseen komponenttien välisiä suorituskykyeroja. Toinen suorituskykymittaus tehtiinkin mittaamalla Witcher 3 -pelin latausaikoja. Testiä varten peli asennettiin molemmille testattaville levyille, ja testi suoritettiin lataamalla sama tallennustiedosto ja mittaamalla lataukseen kulunut aika.

Peli latautui Samsung 860 EVO -levyltä keskimäärin 0,57 sekuntia, eli 6,3 prosenttia nopeammin, kuin aiemman sukupolven 850 EVO -levyltä.

Toisessa käytännön testeistä siirrettiin käyttöjärjestelmälevyltä pelikansio testattavalle levylle. Tämäkin testi toistettiin kolmeen kertaan ja tulos muodostettiin kolmen testin keskiarvosta.

860 EVO oli testissä jopa 13,2 prosenttia edeltäjäänsä nopeampi, kun kansiokokonaisuuden siirtoon kului 20 sekuntia vähemmän aikaa. Tähän tulokseen eniten vaikutti Samsungin uusi Intelligent TurboWrite -teknologia.

Aikaisemman sukupolven 850 EVO -levyllä on myös TurboWrite-ominaisuus, mutta levyltä puuttuu uuden sukupolven myötä esitelty ”Intelligent”-osio. TurboWrite-teknologia mahdollistaa levyn noin 500 megatavua sekunnissa -kirjoitusnopeuden, mutta mikäli kirjoitettavan tiedostokokonaisuuden koko ylittää levyn TurboWrite-puskurin koon, kirjoitetaan ylimenevä osuus hitaammalla 300 megatavun sekuntinopeudella.

500 gigatavun 850 EVO -levyllä TurboWrite-puskurin suuruus on kuusi gigatavua, kun taas uuden 250 gigatavun 860 EVO levyn TurboWrite-puskurin koko on vain kolme gigatavua. Uuden Intelligent TurboWrite -ominaisuuden ansiosta levyllä on kuitenkin myös yhdeksän gigatavun Intelligent-osio, joka nostaa levyn TurboWrite-puskurin koon 12 gigatavuun. Näin ollen siirrettäessä noin 25 gigatavun suuruista pelikansiota, pystyy 860 EVO levy kirjoittamaan huomattavasti suuremman osion noin 500 megatavun sekuntinopeudella.

Sisältö

  1. Johdanto
  2. Ominaisuudet
  3. Suorituskykymittaukset
  4. Yhteenveto

Muropaketin uusimmat