Yle pohtii videopelilähetysten ikärajamerkintöjä – ei ongelmia Counter-Strike-turnauksessa

06.08.2014 13:00 | Jukka O. Kauppinen

Assemblyn eSports-turnausten televisiointi ja areenointi herättää edelleen keskustelua. Lapsiasiavaltuutettu on jatkanut asian käsittelyä kummastelemalla Counter-Strike-turnauksen ikärajattomuutta ja turnauksen näyttämistä päiväsaikaan Yle Areena –palvelusta.

Lainaus lapsiasiavaltuutetun kirjelmästä Ylelle:

Yleisradio näytti lauantaina 2.8. klo 10 alkaneessa suorassa lähetyksessään Yle Aree-nassa Counter-Strike: Global Offensive -tietokonepelin pelaamista. Peli luokitellaan PEGI-järjestelmässä K18-peliksi. ESRB-järjestelmässäkin peli luokitellaan Mature 17+ -peliksi sen voidessa sisältää ”voimakasta väkivaltaa, verta ja huumeita, raakaa huumoria, seksiä ja/tai vahvaa kielenkäyttöä”.

Yleisradion ohjelmatiedoissa ei ollut ikärajasuositusta koskien Yle Areenan lähetystä. Yleisradion ohjelmatiedoissa koskien 22.05 alkanutta, Yle TV2:lla näytettyä suoraa lähetystä, Counter-Strike: Global Offensive -finaalia ei myöskään ollut ikärajasuositusta, vaan yleinen toteamus, että ”ohjelma sisältää väkivaltaisia kohtauksia”.

Lapsiasiavaltuutettu toivoo Yleisradion kiinnittävän erityistä huomiota, tarkkaavaisuutta ja harkintaa ohjelmatietomerkinnöissä.

Lapsiasiavaltuutettu esittää Yleisradiolle pohdittavaksi, mikäli se ottaisi ikärajamerkinnät käyttöön kulttuuri- ja urheiluohjelmissa, joiksi edellä käsitellyt peliohjelmat luettaneen.

Lapsiasiavaltuutettu ei pidä soveliaana selkeästi K18-luokitellun aineiston näyttämistä päiväsaikaan Yle Areenasta.

Yle on julkaissut kirjelmään avoimen vastineensa, joka ohessa kokonaisuudessaan:

Lapsiasiavaltuutettu on kirjeessään Yleisradiolle 4.8.2014 kiinnittänyt huomiota ikärajamerkintöihin 2.8 Assembly 2014 pelitapahtuman lähetyksissä. Valtuutettu huomauttaa, ettei lähetyksissä ollut ikärajamerkintää sen enempää ohjelmatiedoissa kuin lähetyksessäkään. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu esittää pohdittavaksi ikärajamerkintöjen ottamista käyttöön kulttuuri- ja urheiluohjelmissa, jollaisena pelilähetystä voidaan pitää.

Ensiksikin totean, että Yleisradio haluaa noudattaa tarkasti Kuvaohjelmalaissa määritettyä ikärajamerkintää ja toimia tässä asiassa vastuullisesti. Tätä varten yhtiöön on luotu lain edellyttämä valvonta- ja tarkastusprosessi, sekä koulutettu useita kymmeniä valvovan viranomaisen (KAVI) hyväksymiä virallisia luokittelijoita. Viranomainen valvoo yhtiön toimintaa, ja yhtiö käy aktiivista vuoropuhelua KAVIn kanssa kriteerien soveltamisista. Yleisesti arvioiden järjestelmä toimii varsin hyvin lain tarkoittamalla tavalla, eikä Yle ole saanut huomautuksia laiminlyönneistä tai piittaamattomuudesta luokitustoiminnastaan.

Lapsiasiavaltuutetun kirje liittyy kuitenkin olennaiseen muutokseen ohjelmakehityksessä: TV-ohjelmien ja pelien yhdentymiseen erityisesti nuorille suunnatuissa ohjelmissa. Tietokonepelit tulevat myös enenevästi TV-ruudulle muun muassa ns. e-sport -peliturnausten lisääntyessä. Tämä kehitys tuo uudenlaisia arviointikriteereitä nimenomaan TV-ohjelmien luokitukseen.

Nyt lähetetty Assembly -ohjelma oli ensimmäinen, jossa Yleisradio joutui pohtimaan pelillisen TV-ohjelman luokituskriteereitä. Lisähaasteen toi lähetyksen suorana välittäminen. Itse lähetyksen luokitusprosessi tapahtui arvioni mukaan vastuullisesti ja kuvaohjelmalain mukaisesti. Suoria lähetyksiä, jollainen Assembly-lähetys oli, ei lain mukaan etukäteen luokitella. Ohjelman tuottaja selvitti tämän nimenomaisen ohjelman luokittelukysymystä etukäteen viranomaisen (KAVIn) kanssa. Jos ohjelmaa ei ole virallisesti luokiteltu, niin myöskään virallista K-rajamerkintää siihen ei voi laittaa. Tuotantotiimi oli myös eri lähteistä käsin perehtynyt huolella pelin sisältöön ja siitä tehtyihin PEGI- ja ESRB-luokituksiin. Halusimme kuitenkin katsojien palvelemiseksi liittää ohjelman etukäteistietoihin ilmoituksen väkivaltakohtauksista.

Virallinen luokittelija arvioi ohjelman heti TV-lähetyksen jälkeen ennen sen laittamista Yle Areenaan. Hänen arvionsa oli K16, mikä Yle Areenan ohjelmatiedoissa ilmoitetaan. Arvioinnissa on sovellettu nimenomaan televisio-ohjelmissa käytettäviä luokituskriteereitä: millaisia kohtauksia ruudussa näkyy. Arvioinnissa otetaan huomioon se, että televisio on passiivinen ja kuvavirraltaan toimitettu media toisin kuin aktivoivat pelit. Näin ollen tietokonepeliluokitusten rajat eivät automaattisesti siirry TV-ohjelman ikärajoiksi. Merkittävää on se, mitä ruudussa näytetään. Tältä osin on myös syytä huomata, että luokittelija toimii Kuvaohjelmalain 14 §:n mukaan itsenäisesti ja riippumattomasti, ja on toimissaan virkavastuussa.

Arvioni on, että Assembly-ohjelman ikärajaluokitukseen suhtauduttiin erityisellä vakavuudella ja etukäteisharkinnalla, ja että toimissa on noudatettu lain määrittelemää toimintatapaa.

Pelillisten TV-ohjelmien lisääntyminen ja TV-ohjelmien ilmaisun tietokoneellistuminen luo uusia vaatimuksia luokituksille. Siksi onkin syytä yhdessä eri toimijoiden ja viranomaisten kesken pohtia näihin lajityyppeihin soveltuvia luokittelukriteereitä ja niiden soveltamista. Tähän keskusteluun toivotamme lapsiasiavaltuutetun tervetulleeksi.

Ismo Silvo

julkaisujohtaja, Yle

Lähde: http://blogi.lapsiasia.fi/2014/08/lets-play.html

Lähde: http://yle.fi/yleisradio/ajankohtaista/yle-vastaa-yleisradion-ikarajamerkinnat-28-assembly-2014-lahetyksessa

Lisää aiheesta

Assembly 2014: Counter-Strike-finaali Yle Areenassa 

Assembly Summer 2014 oli Suomen tähän astisen eSportsin huipentuma 

eSports aiheutti yhteiskunnallisen moraalipaniikin 

Maanantaikomediaa: lapsiavaltuutettu ja Vauvafoorumilaiset kauhistuivat Ylen väkivaltapeliohjelmasta